Współpraca międzynarodowa Analizy i prognozy Monitoring zagrożeń - Krajowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Ochrona Infrastruktury Krytycznej Planowanie cywilne Szkolenia i ćwiczenia Polityka informacyjna i obsługa RZZK Ochrona informacji niejawnych Administracja i finanse Informatyka i łączność

Porozumienie pomiędzy Rządowym Centrum Bezpieczeństwa a Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie

Kategoria: Komunikaty

25 marca 2014 r. w Warszawie zawarto porozumienie dotyczące współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, reprezentowaną przez Komendanta-Rektora WSPol, insp. dra Piotra Bogdalskiego a Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, reprezentowanym przez dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Marka Komorowskiego. Porozumienie ma na celu zapewnienie sprawnego i skutecznego współdziałania w realizacji zadań ustawowych. Określa zasady wzajemnej współpracy, które mają sprzyjać efektywnemu współdziałaniu pomiędzy Centrum a WSPol w zakresie zarządzania kryzysowego. więcej…

Konferencja – „Zarządzanie kryzysowe w lotnictwie”

Kategoria: Komunikaty

Ruch lotniczy w Polsce oraz występujące w nim sytuacje nadzwyczajne były tematem konferencji zorganizowanej przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Jej celem było zapoznanie uczestników z procedurami, strukturą oraz trybem pracy podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo operacji lotniczych w Polsce. Omówiono także najważniejsze zdarzenia i zagrożenia w lotnictwie, które wystąpiły w Polsce w ostatnich latach. Konferencja odbyła się 27 marca 2014 r. więcej…

Zmiana na stanowisku dyrektora RCB

Kategoria: Komunikaty

Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marek Komorowski złożył dzisiaj, 27 marca 2014 r. wniosek o odwołanie ze stanowiska. Powodem wniosku są względy osobiste. Marek Komorowski związany był z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa od marca 2010 r. Od grudnia 2010 r. pełnił obowiązki dyrektora, a od czerwca 2012 r. kierował Centrum jako dyrektor.

Pod kierownictwem dyrektora Komorowskiego, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przygotowało kilka strategicznych, z punktu widzenia zarządzania kryzysowego, dokumentów. Najważniejszym z nich, jest opracowany po raz pierwszy w Polsce – Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej (NPOIK). NPOIK określa zasady ochrony infrastruktury krytycznej (IK) oraz współpracy właścicieli IK z administracją publiczną. Jest to dokument nowatorski i wyjątkowy. Jego wyjątkowość polega m.in. na bezsankcyjnym, opartym na zaufaniu i współpracy administracji publicznej z właścicielami i posiadaczami obiektów IK, podejściu do ochrony infrastruktury krytycznej. Został także opracowany jednolity wykaz obiektów IK.

więcej…

Strona 1 z 139 12345...102030...Ostatnia »

Niniejsza witryna nie jest powiązana z siecią wewnętrzną RCB.

00 - 583 Warszawa
Al. Ujazdowskie 5
email: poczta@rcb.gov.pl
tel. (+48 22) 236 58 99