Współpraca międzynarodowa Analizy i prognozy Monitoring zagrożeń - Krajowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Ochrona Infrastruktury Krytycznej Planowanie cywilne Szkolenia i ćwiczenia Polityka informacyjna i obsługa RZZK Ochrona informacji niejawnych Administracja i finanse Informatyka i łączność

Możliwość wzrostu poziomu wód w rzekach na terenie województw podkarpackiego i małopolskiego (12 lipca)

Kategoria: Komunikaty

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu i burzami istnieje możliwość wzrostu poziomu wód w rzekach na terenie województw podkarpackiego i małopolskiego. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia hydrologiczne 3. stopnia w (skali trzystopniowej).
Na terenie woj. małopolskiego obowiązuje także ostrzeżenie meteorologiczne 3. stopnia. Prognozowana wysokość opadów wyniesie: na zachód od linii Kraków-Zakopane od 5mm do 30mm, na wschód od linii Kraków-Zakopane od 30mm do 60mm, a w powiatach tarnowskim, nowosądeckim i gorlickim od 60mm do 100mm.W woj. podkarpackim opady mają mniejsze natężenie.
Od godziny 14.00 12 lipca intensywność opadów będzie maleć, front z silnymi opadami będzie tracił na aktywności i powoli przemieszczał do centrum i na północ kraju.

Więcej bezpieczeństwa

Problemy związane z zarządzaniem i reagowaniem kryzysowym na wypadek zagrożenia ludności cywilnej potencjalnym uderzeniem z powietrza, w tym użyciem rakiety balistycznej, było tematem roboczego spotkania ekspertów zajmujących się ochroną ludności. Spotkanie, które zgromadziło specjalistów z instytucji i służb kompetentnych w tej problematyce, odbyło się w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa 27 czerwca br.

Zastanawiano się, czy a jeżeli tak, to które elementy polskiego sytemu ostrzegania i ochrony ludności należałoby udoskonalić czy wręcz zmienić. Wskazywano przede wszystkim na potrzebę dobrego przygotowania odpowiedzialnych instytucji i służb, które można osiągnąć jedynie poprzez szkolenia i regularne ćwiczenia, a także na lepszą edukację społeczeństwa na rzecz własnego bezpieczeństwa. więcej…

Seminarium eksperckie Zagrożenia dla Polski  w 2014 r.

Kryzys ukraiński  i zagrożenia związane z warunkami atmosferycznymi to tematy seminarium, które odbyło się 23 czerwca 2014 r w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.

Otwierając spotkanie dyrektor RCB nadbryg. Janusz Skulich i zastępca dyrektora Centrum Krzysztof Malesa przedstawili wnioski dotyczące koordynacji działań w systemie zarządzania kryzysowego,  które wynikają z ostatnich sytuacji kryzysowych oraz ćwiczeń Pionex 2014. Uczestnicy spotkania omówili koncepcję wdrożenie stałego mechanizmu współpracy między resortami, służbami i  instytucjami w sytuacjach kryzysowych, w rozwiązywanie których zaangażowanych jest kilka podmiotów. Mechanizm ten miałoby przyczynić się do usprawnienia koordynacji działań operacyjnych na poziomie centralnym. więcej…

Strona 1 z 155 12345...102030...Ostatnia »

Niniejsza witryna nie jest powiązana z siecią wewnętrzną RCB.

00 - 583 Warszawa
Al. Ujazdowskie 5
email: poczta@rcb.gov.pl
tel. (+48 22) 236 58 99