Podsumowanie zimy 2014/15

Kategoria: Komunikaty

Miniony sezon zimowy został przez IMGW sklasyfikowany jako ciepły z opadami poniżej normy. Odnotowano przeważnie opady deszczu ze śniegiem i deszczu, przejściowo marznącego powodującego gołoledź, natomiast śniegu tylko okresowo i głównie we wschodniej połowie kraju. Stan wody w rzekach ulegał niewielkim wahaniom z ogólną tendencją wzrostową, co wpłynęło na częściowe odbudowanie obserwowanego jesienią niedoboru wody. Łagodny przebieg zjawisk lodowych skutkował brakiem zagrożenia powodziowego i konieczności prowadzenia akcji lodołamania.

Na terenie Polski stwierdzono szereg zdarzeń spowodowanych zjawiskami meteorologicznymi. Do najistotniejszych zaliczyć należy przypadki zgonów z wychłodzenia, obrażeń odniesionych w wyniku silnych porywów wiatru, awarie sieci energetycznych, uszkodzenia budynków, znaczące utrudnienia w przejezdności szlaków komunikacyjnych, a także zagrożenie dla pracy elektrowni spowodowane niskim stanem wody w rzekach.

IMGW systematycznie przekazywał informacje o prognozowanych i stwierdzonych zagrożeniach. RCB oraz wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego monitorowały i analizowały sytuację w zakresie potencjalnych zagrożeń. RCB informacje o potencjalnych zagrożeniach publikowało na stronie internetowej oraz Twitterze.

więcej…

Brytyjskie pomysły na efektywną współpracę administracji ze społeczeństwem prezentował w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa Don Randall z Bank of England.

Kategoria: Komunikaty

Don Randall, który odpowiadał za ochronę informacji w Banku Anglii przedstawił funkcjonujące w Wielkiej Brytanii mechanizmy współpracy służb państwowych z firmami ochroniarskimi oraz społeczeństwem. Wśród mechanizmów omówione zostały: System Banków Siostrzanych, projekt Griffin oraz CSSC (Cross-sector Safety and Security Communications). Podstawą współpracy jest partnerska wymiana informacji. Efektem tej współpracy jest możliwość bardzo szybkiego powiadamiania społeczeństwa, natychmiastowego ostrzeganie o zagrożeniach, wymiana informacji na temat możliwych środków łagodzenia skutków zagrożeń oraz możliwość rozpowszechniania oficjalnych komunikatów.  więcej…

„Wpływ zagrożeń hydrologicznych na funkcjonowanie elektrowni na przykładzie Ostrołęki” oraz „Procedura Renegade” – zapowiedź biuletynu analitycznego Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Kategoria: Komunikaty

Niskie stany wody w rzekach stanowią istotne zagrożenie dla działania elektrowni, które wykorzystują otwarty obieg wody do chłodzenia bloków energetycznych. Taka sytuacja może mieć miejsce zarówno latem (np. w wyniku upałów i długotrwałego braku opadów), jak i zimą (jako efekt ujemnych temperatur skutkujących zlodowaceniami na rzekach). W ostatnich latach Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odnotowywało zagrożenia dla funkcjonowania elektrowni na skutek niskiego poziomu wody m.in. w Kozienicach, Stalowej Woli oraz w Połańcu. Podobna sytuacja wystąpiła w grudniu ubiegłego roku w Ostrołęce. Dokładny opis tego zdarzenia oraz działania podjęte dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania elektrowni można znaleźć w Biuletynie Analitycznym RCB. więcej…

Strona 1 z 176 12345...102030...Ostatnia »

KONTAKT
00 - 583 Warszawa
Al. Ujazdowskie 5
email: poczta@rcb.gov.pl
tel. (+48 22) 236 58 99
Niniejsza witryna nie jest powiązana z siecią wewnętrzną RCB.