Rządowe Centrum Bezpieczeństwa objęło patronat nad międzynarodową konferencją „Ochrona infrastruktury krytycznej – diagnoza potrzeb i możliwości”, organizowaną 15 – 16 marca 2010 r.  przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. W trakcie dwudniowych obrad omówiono stosowane w różnych krajach oraz w Unii Europejskiej podejścia do wyłaniania infrastruktury krytycznej oraz zasad jej ochrony. W części poświęconej polskiemu podejściu w tym zakresie, przedstawiono stan prac nad Narodowym Programem Ochrony Infrastruktury Krytycznej, metodykę wyłaniania infrastruktury krytycznej spośród systemów jakie wskazano w ustawie o zarządzaniu kryzysowym oraz kwestie związane z zabezpieczeniem i ochroną krajowej infrastruktury krytycznej. Podczas kilku sesji, poruszono m.in. zagadnienia wpływu funkcji i usług realizowanych przez IK na poziom bezpieczeństwa obywateli, gospodarkę i stan środowiska naturalnego, relacje pomiędzy ochrona IK a zadaniami realizowanymi w oparciu o inne ustawy. Przedyskutowano również wstępną metodykę analizy ryzyka na potrzeby ochrony infrastruktury krytycznej.

W spotkaniu uczestniczyli eksperci Rządowego Centrum Bezpieczeństwa – dr Witold Skomra, szef Biura Ochrony Infrastruktury Krytycznej i Planowania, Tomasz Szewczyk, szef Wydziału Ochrony Infrastruktury Krytycznej i Zagrożeń Asymetrycznych, Maciej Pyznar, główny specjalista w Wydziale Ochrony Infrastruktury Krytycznj i Zagrożeń Asymetrycznych oraz Paweł Kępka, główny specjalista w Wydziale Planowania.

W konferencji wzięli udział także goście z zagranicy:
• Thomas P. Bossert, Civil Defense Solutions, były Zastępca Doradcy ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego Prezydenta George’a W. Busha, którego prezentacja dotyczyła „Doświadczeń Stanów Zjednoczonych Ameryki w obszarze ochrony infrastruktury krytycznej”,
• Christian Krassnig, Policy Officer, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa – „Europejski Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej”,
• Dean Checknita – Szef Pionu Rozwoju i Modelowania Ryzyka, Centrum Analizy Ryzyka i Zagrożeń dla Infrastruktury Krajowej, Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA – „Analiza ryzyka dla infrastruktury krytycznej – doświadczenia USA”,
• Peter Lauwe, Naczelnik Wydziału Ochrony Infrastruktury Krytycznej, Federalny Urząd ds. Ochrony Ludności i Pomocy w Przypadku Katastrof – „Ochrona Infrastruktury Krytycznej w Niemczech”.