Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego

Kategoria: Archiwum, Komunikaty

Prezydent Bronisław Komorowski powołał Komisję Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego, w skład której weszła kilkudziesięcioosobowa grupa specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa narodowego, w tym eksperci Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, doradcy Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego: Maria Wągrowska i Witold Skomra. Przewodniczącym Komisji został Stanisław Koziej, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
Uroczysta inauguracja działania Komisji odbyła się 20 grudnia 2010 roku w Pałacu Prezydenckim, gdzie akty powołania odebrali z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego przewodniczący Zespołów Problemowych i ich zastępcy oraz członkowie Zespołu Doradczo-Konsultacyjnego SPBN.
Zdaniem Prezydenta Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego będzie próbą szerszego ujęcia całości problematyki bezpieczeństwa ponad naturalnymi granicami działalności i zainteresowania poszczególnych resortów, także ponad klasycznym pojmowaniem i identyfikowaniem spraw związanych z obronnością. Opracowanie ma wskazać optymalne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa militarnego i pozamilitarnego naszego kraju oraz pomóc w sformułowaniu wniosków dotyczących interesów Polski, strategicznych celów i sposobów działania państwa w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego, a także wniosków dotyczących przygotowania systemu zintegrowanego bezpieczeństwa narodowego.
Wyniki prac zostaną przedstawione w formie Raportu Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego, na podstawie którego powstanie Biała Księga. Będzie ona podstawą publicznej debaty na temat przyszłości bezpieczeństwa państwa.

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o zarządzaniu kryzysowym

Kategoria: Archiwum, Komunikaty

13 grudnia 2010 roku Prezydent Rzeczypospolitej Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym.
Celem nowelizacji było przede wszystkim dostosowanie prawodawstwa polskiego do regulacji prawnych Unii Europejskiej, a dokładniej do dyrektywy Rady 2008/114/WE z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie rozpoznawania i wyznaczania europejskiej infrastruktury krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie poprawy jej ochrony.
Nowelizacja wprowadza do ustawy definicję europejskiej infrastruktury krytycznej (EIK), przez którą należy rozumieć systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalne obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia oraz instalacje kluczowe dla bezpieczeństwa zarówno państwa, jak i obywateli, a także służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, zlokalizowane na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej, których zakłócenie lub uszkodzenie mogłoby mieć istotny wpływ na co najmniej dwa państwa członkowskie.

Seminarium IMGW

Seminarium „Analiza prognoz meteorologicznych i hydrologicznych dla potrzeb gospodarowania wodą na zbiornikach retencyjnych w świetle powodzi 2010″ odbyło się 14 grudnia 2010 roku w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Podczas spotkania zaprezentowano główne kierunki działań IMGW w zakresie doskonalenia systemu osłony hydrometeorologicznej kraju, opracowane na bazie doświadczeń, analizy działań podejmowanych przez IMGW oraz oczekiwań ze strony służb i instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie i reagowanie kryzysowe w trakcie powodzi w 2010 r.
Zaprezentowane zmiany dotyczyły czterech obszarów:
• metodyki prognozowania zagrożeń i wydawania ostrzeżeń,
• efektywnej wymiany informacji,
• wzmacniania współpracy pomiędzy służbami monitorującymi zagrożenia a służbami odpowiedzialnym za zarządzenie i reagowanie kryzysowe,
• zmian legislacyjnych.

W czasie dyskusji zastępca dyrektora RCB Pan Marek Komorowski podkreślił znaczenie IMGW w systemie zarządzania kryzysowego, zarówno w fazie przygotowania, jak i reagowania kryzysowego. Poparł również zasadność prezentowanych zmian w systemie osłony hydrometeorologicznej kraju.

Strona 6 z 72 « Pierwsza...45678...203040...Ostatnia »

KONTAKT
00 - 583 Warszawa
Al. Ujazdowskie 5
email: poczta@rcb.gov.pl
tel. (+48 22) 236 58 99
Niniejsza witryna nie jest powiązana z siecią wewnętrzną RCB.