UE i USA o infrastrukturze krytycznej

W dniach 4-5 marca br. przedstawiciele Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wzięli udział w organizowanej w Madrycie przez Komisję Europejską i Stany Zjednoczone Ameryki konferencji poświęconej kwestiom ochrony infrastruktury krytycznej. Jej celem była wymiana dobrych praktyk pomiędzy UE a USA w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej. Polska była jednym z państw, które wyraziło zainteresowanie przedstawieniem krajowych rozwiązań w obszarze ochrony infrastruktury krytycznej i działań podjętych w kwestii dostosowania przepisów krajowych do wymagań przewidzianych w Dyrektywie w sprawie rozpoznawania i wyznaczania europejskiej infrastruktury krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie poprawy jej ochrony.
W spotkaniu uczestniczyli eksperci z Komisji Europejskiej, krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych. RCB reprezentowali Tomasz Szewczyk – szef Wydziału Ochrony Infrastruktury Krytycznej i Zagrożeń Asymetrycznych RCB oraz Pan Maciej Pyznar – główny specjalista w tym wydziale.

Współpraca RCB z ekspertami Gwardii Narodowej stanu Illinois

W dniach 8-10 września 2009 r. przedstawiciele Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Sztabu Generalnego WP oraz Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, na zaproszenie Gwardii Narodowej Stanu Illinois biorą udział w Konferencji Agencji Zarządzania Kryzysowego Stanu Illinois (IEMA).
Konferencja organizowana przez IEMA gromadzi co roku przedstawicieli instytucji Stanu Illinois biorących udział w procesie zapobiegania sytuacjom kryzysowym, planowania na wypadek ich wystąpienia oraz reagowaniu na sytuacje nadzwyczajne na poziomie centralnym oraz lokalnym.
Celem wizyty delegacji polskiej jest wzmocnienie współpracy miedzy Polską a Stanem Illinois w sferze zarządzania kryzysowego i ochrony ludności.
W trakcie rozmów z przedstawicielami najwyższego szczebla Gwardii Narodowej stanu Illinois oraz Agencji Zarządzania Kryzysowego Stanu Illinois, dr Przemysław Guła, Zastępca Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, przedstawił propozycje organizacji serii seminariów mających na celu wymianę doświadczeń i nawiązanie bezpośredniej współpracy miedzy ekspertami struktur zaangażowanych w zarządzanie kryzysowe Polski i Stanu Illinois.

Gwardia Narodowa stanu Illinois w RCB

W dniu 12 sierpnia 2009 r. w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyło się spotkanie z przedstawicielami Gwardii Narodowej stanu Illinois.
Celem spotkania było omówienie możliwości współpracy między Polską a stanem Illinois w dziedzinie zarządzania kryzysowego. Przedstawiciele RCB zostali zaproszeni do udziału w planowanej ma wrzesień 2009 r. konferencji organizowanej przez Agencję Zarządzania Kryzysowego Stanu Illinois. Konferencja będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów roboczych między specjalistami z dziedziny zarządzania kryzysowego i ochrony ludności.

Strona 14 z 18 « Pierwsza...1213141516...Ostatnia »

KONTAKT
00 - 583 Warszawa
Al. Ujazdowskie 5
email: poczta@rcb.gov.pl
tel. (+48 22) 236 58 99
Niniejsza witryna nie jest powiązana z siecią wewnętrzną RCB.