W sierpniu 2009 r. mija rok od utworzenia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB)

Sierpień 21, 2009 Kategoria: ARCHIWUM, KOMUNIKATY

RCB jest instytucją „spinającą” działania w sytuacjach kryzysowych na poziomie rządowym. Centrum jest kluczowym elementem kompleksowego systemu zarządzania kryzysowego, którego istotą, z jednej strony, jest stworzenie warunków skuteczniejszego radzenia sobie przez właściwe służby i organy administracji publicznej z trudnymi sytuacjami, z drugiej zaś, stworzenie sprawnego systemu reagowania w sytuacjach kryzysowych, kiedy normalne zasoby i procedury działania okazują się […]

Prezydent RP podpisał nowelizacje ustawy o zarządzaniu kryzysowym

Sierpień 10, 2009 Kategoria: ARCHIWUM, KOMUNIKATY

W sobotę, 6 sierpnia 2009 r. Prezydent RP Lech Kaczyński podpisał ustawę o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Celem nowelizacji było przede wszystkim stworzenie efektywnego, czytelnego systemu zarządzania kryzysowego. W chwili obecnej trwają prace nad rozporządzeniami do ustawy: – w sprawie określenia organów administracji rządowej, które utworzą centra zarządzania kryzysowego oraz sposobu ich funkcjonowania, – […]

Seminarium z zakresu zarządzania kryzysowego

Sierpień 05, 2009 Kategoria: ARCHIWUM, ĆWICZENIA I KONFERENCJE

W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa 5 sierpnia 2009 r. odbyło się seminarium dla dziennikarzy poświęcone tematyce zarządzania kryzysowego. Eksperci RCB – dr Przemysław Guła zastępca dyrektora RCB, Edyta Szafran szef Wydziału Analiz i Prognoz oraz Małgorzata Jankowska główny specjalista w Wydziale Analiz i Prognoz przedstawili m.in. podsumowanie działań i wniosków w zakresie zarządzania kryzysowego z ostatnich sytuacji […]

Centra
zarządzania kryzysowego
zagrożenia,
analizy i oceny