Stephen Mull, Ambasador Stanów Zjednoczonych Ameryki odwiedził 19 września 2013 roku Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Podczas spotkania omówiono polski system zarządzania kryzysowego oraz rolę Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Gość odwiedził także Centrum Operacyjne RCB, gdzie zapoznał się z zasadami przepływu informacji pomiędzy służbami i instytucjami administracji publicznej podczas sytuacji kryzysowej.

Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marek Komorowski dziękując za wizytę, wyraził nadzieję na dalsze kontynuowanie współpracy z zakresu zarządzania kryzysowego.

ambasador USA _19.09