Ćwiczenie „ANAKONDA 12”, trwające od 17 do 27 września 2012 roku to największe i najważniejsze przedsięwzięcie szkoleniowe Wojska Polskiego. Organizowane jest cyklicznie co 2 lata (pierwszy raz w 2006 roku). Oprócz Sił Zbrojnych, w tegorocznym ćwiczeniu uczestniczyły także instytucje cywilne, w tym Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Przedstawiciele Centrum pełnili rolę stałego dyżuru Prezesa Rady Ministrów i uczestniczyli w pracach kierownictwa ćwiczenia. RCB brało także udział w procesie planowania i przygotowania „ANAKONDY12”.

Tegoroczny scenariusz zakładał pojawienie się między sąsiadującymi państwami napięć, których nie udało się rozwiązać na drodze dyplomatycznej. Roszczenia terytorialne spowodowały, że siły jednego państwa przekroczyły granice drugiego. Zaatakowana „Wislandia” przystąpiła do obrony i kontrataku. Podjęte działania doprowadziły do stopniowego obniżenia potencjału bojowego agresora i wyparcia go poza granice kraju.

W tegorocznej edycji uczestniczy blisko 11 500 żołnierzy – z Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych, a także z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia i Żandarmerii Wojskowej oraz ponad 2000 jednostek sprzętu, w tym 150 czołgów (Leopard 2A4 i T-72) i transporterów opancerzonych (Rosomak, BWP), samoloty F-16 i Su-22, śmigłowce Mi-24 i Mi-17.

Instytucje cywilne, które brały udział w „ANAKONDZIE 12” to m.in.: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Finansów, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, województwa (zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie, pomorskie, kujawsko – pomorskie, łódzkie, świętokrzyskie i podkarpackie) oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Ćwiczenie „ANAKONDA12” miało także wymiar międzynarodowy. Brało w nim udział m.in. Dowództwo Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód, żołnierze z 2. Kanadyjskiej Zmechanizowanej Grupy Brygadowej oraz amerykańskiej 18. Brygady Military Police. W Drawsku swoje umiejętności doskonalili także żołnierze z 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, która w ramach Grupy Bojowej Unii Europejskiej będzie współpracować z żołnierzami z Francji i Niemiec.