Kategoria: Ćwiczenia i konferencje

Zarządzanie kryzysowe to nie tylko reagowanie

Listopad 28, 2016 Kategoria: ĆWICZENIA I KONFERENCJE

Jak zarządzać kryzysami, co zrobić, aby przygotować się do nich jeszcze lepiej, jak specyfika zagrożeń współczesnego świata wpływa na zmianę postrzegania kryzysu oraz jak informować w sytuacji kryzysowej, podczas dwudniowej konferencji, rozmawiali dyrektorzy wydziałów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich, kierownicy wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego oraz rzecznicy prasowi wojewodów. Celem spotkania było także przedyskutowanie kluczowych zagadnień […]

Zagrożenia hybrydowe: przeciwdziałajmy wspólnie

Październik 31, 2016 Kategoria: ĆWICZENIA I KONFERENCJE

Przeciwdziałanie zagrożeniom określanym jako „hybrydowe” była poświęcona konferencja zorganizowana 27 października przez Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych mieszczące się w Bydgoszczy. Konferencja zgromadziła przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego WP i rodzajów wojsk oraz instytucji i służb cywilnych. Jedną z instytucji było Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Współdziałanie pomiędzy sektorami wojskowym i cywilnym jest bowiem uznawane za […]

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Wrzesień 30, 2016 Kategoria: ĆWICZENIA I KONFERENCJE

O bezpieczeństwie cyberprzestrzeni i jego wpływie na gospodarkę, współpracy podmiotów prywatnych i administracji w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej w sferze cyber oraz o tym jak przygotować i wdrożyć strategię dla cyberbezpieczeństwa dyskutowano w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, podczas warsztatów zorganizowanych przy współpracy Ambasady USA w Polsce oraz Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń.

Centra
zarządzania kryzysowego
zagrożenia,
analizy i oceny