Kategoria: Ćwiczenia i konferencje

Ćwiczenie zarządzania kryzysowego

Kwiecień 25, 2014 Kategoria: ĆWICZENIA I KONFERENCJE, KOMUNIKATY

Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez uprowadzony samolot pasażerski czy bunt obywateli obcego państwa podczas przekraczania polskiej granicy to sytuacje kryzysowe z jakimi musieli zmierzyć się uczestnicy ćwiczenia służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, które odbywają się na Mazowszu 23-25 kwietnia 2014 roku. Celem ćwiczenia jest sprawdzenie koordynacji służb podległych MSW z wojskiem w czasie m.in. sytuacji […]

Jak redukować ryzyko klęsk żywiołowych i ich społeczne konsekwencje

Luty 28, 2014 Kategoria: ĆWICZENIA I KONFERENCJE, KOMUNIKATY

Wzywania stojące przed administracją publiczną w kontekście klęsk żywiołowych oraz aspekty społeczne w analizach ryzyka zagrożeń naturalnych były tematyką sympozjum, które 26 lutego 2014 roku odbyło się w Warszawie. Jednym z prelegentów był doradca Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dr Witold Skomra. Podczas sympozjum poruszono kwestie: zapobiegania wystąpieniom klęsk żywiołowych, metod oceny ryzyka zaistnienia zagrożeń, udzielania pomocy humanitarnej. W drugiej części wydarzenia […]

Lepsza współpraca pomiędzy bankami pozwoli skuteczniej walczyć z cyberprzestępcami. Same procedury nie wystarczą, aby zapewnić organizacji dostateczne bezpieczeństwo IT.

Jednym z najczęstszych celów ataku hakerów na całym świecie są banki oraz inne instytucje finansowe. Często jednak, także w Polsce, nie są one dostatecznie przygotowane na odparcie cyberataków. Dlatego, jak wynika z ćwiczenia „Cyber-EXE Polska 2013”, instytucje finansowe nie powinny polegać wyłącznie na opracowanych procedurach. Ważnym jest natomiast, aby jak najczęściej ćwiczyć praktyczną obronę przed […]

Centra
zarządzania kryzysowego
zagrożenia,
analizy i oceny