Kategoria: Ćwiczenia i konferencje

Konferencja „Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego”

Maj 12, 2014 Kategoria: ĆWICZENIA I KONFERENCJE, KOMUNIKATY

Zarządzanie kryzysowe na poziomie województwa i w jednostkach samorządu terytorialnego to temat III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego”. Organizatorem odbywającego się w dniach 12- 13 maja 2014 r. spotkania  jest Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa objęło patronat merytoryczny. Celem konferencji jest stworzenie platformy współpracy i […]

Ćwiczenie zarządzania kryzysowego

Kwiecień 25, 2014 Kategoria: ĆWICZENIA I KONFERENCJE, KOMUNIKATY

Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez uprowadzony samolot pasażerski czy bunt obywateli obcego państwa podczas przekraczania polskiej granicy to sytuacje kryzysowe z jakimi musieli zmierzyć się uczestnicy ćwiczenia służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, które odbywają się na Mazowszu 23-25 kwietnia 2014 roku. Celem ćwiczenia jest sprawdzenie koordynacji służb podległych MSW z wojskiem w czasie m.in. sytuacji […]

Jak redukować ryzyko klęsk żywiołowych i ich społeczne konsekwencje

Luty 28, 2014 Kategoria: ĆWICZENIA I KONFERENCJE, KOMUNIKATY

Wzywania stojące przed administracją publiczną w kontekście klęsk żywiołowych oraz aspekty społeczne w analizach ryzyka zagrożeń naturalnych były tematyką sympozjum, które 26 lutego 2014 roku odbyło się w Warszawie. Jednym z prelegentów był doradca Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dr Witold Skomra. Podczas sympozjum poruszono kwestie: zapobiegania wystąpieniom klęsk żywiołowych, metod oceny ryzyka zaistnienia zagrożeń, udzielania pomocy humanitarnej. W drugiej części wydarzenia […]

Centra
zarządzania kryzysowego
zagrożenia,
analizy i oceny