Kategoria: Ćwiczenia i konferencje

Ćwiczenie zgrywające KAPER 12/II

Listopad 28, 2012 Kategoria: ĆWICZENIA I KONFERENCJE, KOMUNIKATY

„Realizacja procedur reagowania kryzysowego w sytuacjach zagrożenia terrorystycznego z kierunku morskiego” to temat ćwiczenia KAPER 12/II, przeprowadzonego 27 listopada 2012 r. przez Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych (DO SZ). Rządowe Centrum Bezpieczeństwa było jednym z uczestników. Podstawowym celem ćwiczenia było przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym z morza.

Międzynarodowa Konferencja na temat Bezpieczeństwa Chemicznego

Listopad 23, 2012 Kategoria: ĆWICZENIA I KONFERENCJE, KOMUNIKATY

Jednym z wyzwań, jakie związane są z rozwojem naszego kraju, jest zapewnienie bezpieczeństwa procesów produkcyjnych z wykorzystaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, bezpiecznego obrotu takimi produktami i ich prekursorami. Na problem bezpieczeństwa chemicznego należy także spojrzeć z punktu widzenia potencjalnych zagrożeń dla społeczności lokalnych w otoczeniu obiektów przemysłowych. Wieloaspektowemu przeglądowi doświadczeń i dobrych praktyk poświęcona była Międzynarodowa […]

Jak współpracować w sytuacjach kryzysowych, by skutecznie działać

Listopad 19, 2012 Kategoria: ĆWICZENIA I KONFERENCJE, KOMUNIKATY

Jak współpracować w sytuacjach kryzysowych, by skutecznie i szybko działać, wspólny obszar w wymiarze ponadsektorowym, funkcja zarządzania kryzysowego w systemie bezpieczeństwa narodowego, to tylko niektóre kwestie poruszane na konferencji „Partnerstwo międzysektorowe w zarządzaniu kryzysowym”, która odbyła się 15 listopada br. w Warszawie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa objęło konferencję honorowym patronatem. Uczestnicy konferencji mogli dowiedzieć się, w jaki sposób […]

Centra
zarządzania kryzysowego
zagrożenia,
analizy i oceny