Kategoria: Ćwiczenia i konferencje

I Konferencja Zarządzania Ciągłością Działania

Bezpieczeństwo Państwa, ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstw oraz współpraca sfery gospodarczej ze sferą administracji publicznej były głównymi zagadnieniami poruszanymi na I Konferencji Zarządzania Ciągłością Działania nt. „Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości funkcjonowania organów państwa w obliczu dzisiejszych zagrożeń”. Konferencja ta odbyła się w dniach 10 – 11 września 2012 r., a jego organizatorami byli British Standards Institution Group Polska i Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.

„Wolność i bezpieczeństwo”

Wrzesień 10, 2012 Kategoria: ĆWICZENIA I KONFERENCJE, KOMUNIKATY

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa objęło honorowym patronatem IX konferencję „Wolność i bezpieczeństwo”, w ramach której zostanie także przeprowadzone ćwiczenie Cyber-EXE Polska 2012. Konferencja odbędzie się we Wrocławiu w dniach 19 – 21 września 2012 r. Cyber-EXE Polska 2012, które odbędzie się 19 września 2012 roku równolegle z IX konferencją „Wolność i Bezpieczeństwo”, to pierwsze w Polsce ćwiczenie […]

Spotkanie przedstawicieli centrów zarządzania kryzysowego Unii Europejskiej

Usprawnienie współpracy narodowych centrów zarządzania kryzysowego z odpowiednimi instytucjami w Unii Europejskiej (UE) było głównym celem konferencji „W kierunku wzmocnionej współpracy między Unią Europejską i jej Państwami Członkowskimi”, która odbyła się w Brukseli, w dniach 30-31 maja 2012 r. Jej organizatorami była Komisja Europejska (KE) i Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ). W konferencji wzięli udział przedstawicieli centrów zarządzania kryzysowego instytucji UE […]

Centra
zarządzania kryzysowego
zagrożenia,
analizy i oceny