ostrzeżenia:
Wrzesień 23, 2018 Kategoria: OSTRZEŻENIA

Kategoria: Ćwiczenia i konferencje

Ćwiczenie CCAEX10

Czerwiec 22, 2010 Kategoria: ARCHIWUM, ĆWICZENIA I KONFERENCJE

We wrześniu 2010 r. zostanie przeprowadzone trzydniowe ćwiczenie oparte na fikcyjnym scenariuszu, które ma poddać próbie trafność i efektywność procedur koordynacji kryzysowej Unii Europejskiej (EU Emergency and Crisis Coordination Arrangements (CCA). Ćwiczenia CCA są organizowane corocznie od 2006 r. przez Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej, we współpracy z Komisją Europejską. Są one zaprojektowane w celu […]

Ćwiczenie „Patrol 09″

Maj 21, 2010 Kategoria: ARCHIWUM, ĆWICZENIA I KONFERENCJE

W dniach 27-29 października 2009 r. odbyło się ćwiczenie „Patrol 09″, którego celem było sprawdzenie działania wybranych elementów Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania. Sprawdzenie, na ile służby cywilne i wojskowe są przygotowane do współdziałania w warunkach zagrożenia skażeniami lub ich wystąpienia.

CMX 2009

Maj 21, 2010 Kategoria: ARCHIWUM, ĆWICZENIA I KONFERENCJE

W dniach 4-10 marca 2010 r., zostanie przeprowadzone doroczne ćwiczenie zarządzania kryzysowego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego CMX 2009. Ćwiczenie oparte jest na fikcyjnym scenariuszu, a jego głównym założeniem jest wystąpienie sytuacji kryzysowej w warunkach eskalacji zagrożeń dla bezpieczeństwa państw Sojuszu. Scenariusz ćwiczenia przewiduje przeprowadzenie operacji reagowania kryzysowego z wykorzystaniem Sił Sojuszu poza obszarem euro-atlantyckim, jako wsparcie […]

Centra
zarządzania kryzysowego
zagrożenia,
analizy i oceny