Kategoria: Ćwiczenia i konferencje

Wolność i bezpieczeństwo. Między nami sąsiadami

Czerwiec 22, 2010 Kategoria: ARCHIWUM, ĆWICZENIA I KONFERENCJE

W dniach 10-11 czerwca 2010 r. w Szczecinie odbyła się, konferencja pt. „Wolność i bezpieczeństwo. Między nami sąsiadami”. Honorowy patronat nad konferencją objął między innymi dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Marcin Samsonowicz-Górski. W ramach realizowanych prelekcji, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przedstawiło zagadnienia związane Planami Zarządzenia Kryzysowego oraz Narodowym Programem Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Ponadto na Konferencji przedstawiano zagadnienia […]

Ćwiczenie CCAEX10

Czerwiec 22, 2010 Kategoria: ARCHIWUM, ĆWICZENIA I KONFERENCJE

We wrześniu 2010 r. zostanie przeprowadzone trzydniowe ćwiczenie oparte na fikcyjnym scenariuszu, które ma poddać próbie trafność i efektywność procedur koordynacji kryzysowej Unii Europejskiej (EU Emergency and Crisis Coordination Arrangements (CCA). Ćwiczenia CCA są organizowane corocznie od 2006 r. przez Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej, we współpracy z Komisją Europejską. Są one zaprojektowane w celu […]

Ćwiczenie „Patrol 09″

Maj 21, 2010 Kategoria: ARCHIWUM, ĆWICZENIA I KONFERENCJE

W dniach 27-29 października 2009 r. odbyło się ćwiczenie „Patrol 09″, którego celem było sprawdzenie działania wybranych elementów Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania. Sprawdzenie, na ile służby cywilne i wojskowe są przygotowane do współdziałania w warunkach zagrożenia skażeniami lub ich wystąpienia.

Centra
zarządzania kryzysowego
zagrożenia,
analizy i oceny