Kategoria: Ćwiczenia i konferencje

CMX 2009

Maj 21, 2010 Kategoria: ARCHIWUM, ĆWICZENIA I KONFERENCJE

W dniach 4-10 marca 2010 r., zostanie przeprowadzone doroczne ćwiczenie zarządzania kryzysowego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego CMX 2009. Ćwiczenie oparte jest na fikcyjnym scenariuszu, a jego głównym założeniem jest wystąpienie sytuacji kryzysowej w warunkach eskalacji zagrożeń dla bezpieczeństwa państw Sojuszu. Scenariusz ćwiczenia przewiduje przeprowadzenie operacji reagowania kryzysowego z wykorzystaniem Sił Sojuszu poza obszarem euro-atlantyckim, jako wsparcie […]

Ochrona ludności w czasie pokoju oraz w okresie kryzysu i wojny

Maj 20, 2010 Kategoria: ARCHIWUM, ĆWICZENIA I KONFERENCJE

Ochrona ludności w czasie pokoju oraz w okresie kryzysu i wojny to temat konferencji, w której, w piątek, 13 maja 2010 r., wziął udział z-ca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa płk SG Dariusz Góralski. Przedstawił on rolę Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w koordynacji zarządzania kryzysowego w zakresie ochrony ludności w Polsce. Omówił zadania RCB, jak również Rządowego […]

Ochrona ludności w czasie pokoju oraz w okresie kryzysu i wojny

Maj 18, 2010 Kategoria: ARCHIWUM, ĆWICZENIA I KONFERENCJE

Ochrona ludności w czasie pokoju oraz w okresie kryzysu i wojny to temat konferencji, w której, w piątek, 13 maja 2010 r., wziął udział z-ca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa płk SG Dariusz Góralski. Przedstawił on rolę Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w koordynacji zarządzania kryzysowego w zakresie ochrony ludności w Polsce. Omówił zadania RCB, jak również Rządowego […]

Centra
zarządzania kryzysowego
zagrożenia,
analizy i oceny