Kategoria: Infrastruktura krytyczna

Spotkanie Punktów Kontaktowych ds. Ochrony Infrastruktury Krytycznej

26 czerwca br. w Brukseli zebrali się przedstawiciele państw członkowskich UE oraz Komisji Europejskiej. Poza wymianą aktualnych informacji oraz przedstawieniem statusu prac nad systemem CIWIN (Critical Infrastructure Warning Information Network), Komisja Europejska zaprezentowała i poddała pod dyskusję ustalenia dot. współpracy pomiędzy Unią Europejską, Stanami Zjednoczonymi Ameryki i Kanadą w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej. Głównym celem spotkania było jednak przedstawienie […]

Ustawa o zarządzeniu kryzysowym jest zgodna z konstytucją.

3 lipca 2012 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Prezydenta RP dotyczący niektórych przepisów ustawy zmieniającej ustawę o zarządzaniu kryzysowym. Trybunał Konstytucyjny nie podzielił zarzutu dotyczącego braku udziału Prezydenta w procedurach tworzenia Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego, sporządzania Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego, przyjmowania Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej oraz wprowadzania stopni alarmowych w przypadku zagrożenia atakiem […]

CIIP focus

Czerwiec 25, 2012 Kategoria: INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA, KOMUNIKATY

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozpoczyna publikację Informatora CIIP. Informatora, który poświęcony jest ochronie teleinformatycznej infrastruktury krytycznej. Ponieważ zagadnienia związane z tym tematem nie są powszechnie znane, jesteśmy przekonani, że nadszedł czas na ich przybliżenie i systematyczne przekazywanie wiedzy na ten temat. Zawarte w Informatorze publikacje, będą pomocne w bliższym poznawaniu, uświadamianiu ważnych kwestii z zakresu ochrony […]

Centra
zarządzania kryzysowego
zagrożenia,
analizy i oceny