Kategoria: Komunikaty

Premier zapoznał się z sytuacją na Ukrainie

Październik 31, 2009 Kategoria: ARCHIWUM, KOMUNIKATY

W dniu 30 października 2009 r. odbyło się spotkanie Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska z Minister Zdrowia Panią Ewą Kopacz, Sekretarzem Stanu w MSWiA Panem Tomaszem Siemoniakiem, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Panem Jackiem Najderem, Głównym Inspektorem Sanitarnym Panem Andrzejem Wojtyłą, Komendantem Głównym Straży Granicznej Panem Leszkiem Elasem oraz dyrektorem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa […]

Spotkanie w sprawie zwiększonej liczby zachorowań grypopodobnych na Ukrainie

Październik 30, 2009 Kategoria: ARCHIWUM, KOMUNIKATY, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

W dniu 30 października 2009 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się spotkanie Pani Ewy Kopacz, Minister Zdrowia, Pana Tomasza Siemoniaka, Sekretarza Stanu w MSWiA oraz Pana Przemysława Guły, Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z przedstawicielami służb i instytucji zaangażowanych w działania związane ze zwiększeniem liczby zachorowań grypopodobnych na Ukrainie. Spotkanie miało na celu […]

Komunikat dla podróżnych

Październik 30, 2009 Kategoria: ARCHIWUM, KOMUNIKATY

W związku ze zwiększoną liczbą zachorowań grypopodobnych na Ukrainie, zaleca się osobom udającym się na Ukrainę rozważenie przełożenia podróży na późniejszy okres. Ponadto należy stosować się do zaleceń sanitarno-epidemiologicznych przekazywanych w punktach przekraczania granicy oraz do zaleceń miejscowej służby zdrowia.

Centra
zarządzania kryzysowego
zagrożenia,
analizy i oceny