Kategoria: Komunikaty

Posiedzenie grupy eksperckiej w sprawie zwiększonej liczby zachorowań grypopodobnych na Ukrainie

Październik 29, 2009 Kategoria: ARCHIWUM, KOMUNIKATY

W dniu 29 października 2009 r. Komisja Europejska poinformowała o wystąpieniu zwiększonej liczby zachorowań grypopodobnych na Ukrainie, zwłaszcza w obwodach Tarnopol, Iwano-Frankowsk i Lwów. Największą liczbę zachorowań zanotowano w obwodzie tarnopolskim, w którym, od 13 października 2009 r., poddano hospitalizacji 95 osób (25 w stanie ciężkim, 10 osób zmarło).

Centra
zarządzania kryzysowego
zagrożenia,
analizy i oceny