ostrzeżenia:
Styczeń 24, 2021 Kategoria: KOMUNIKATY

Kategoria: Komunikaty

Kolejne dni z niższą temperaturą

Styczeń 15, 2016 Kategoria: KOMUNIKATY

Nadchodzące dni przyniosą stopniowy spadek temperatury. W najzimniejszym momencie doby, lokalnie może spaść do -14 oC. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina o konieczności zwrócenia szczególnej uwagi na osoby bezdomne oraz starsze i chore mieszkające samotnie.

Porozumienie pomiędzy Rządowym Centrum Bezpieczeństwa a Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych

Styczeń 15, 2016 Kategoria: KOMUNIKATY

Efektywne współdziałanie w zakresie zarządzania kryzysowego, organizacja wspólnych konferencji i sympozjów oraz opracowywanie i promowanie rozwiązań służących doskonaleniu metod i narzędzi zarządzania kryzysowego, są między innymi przedmiotem zawartego dziś (15 stycznia) porozumienia pomiędzy Rządowym Centrum Bezpieczeństwa a Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych. Dokument, w imieniu instytucji, podpisali ich szefowie: dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marek Kubiak […]

Oświadczenie dyrektora RCB

Styczeń 11, 2016 Kategoria: KOMUNIKATY

W związku z publikacjami prasowymi odwołującymi się do mojego oświadczenia o stanie majątkowym informuję, że przed objęciem funkcji dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wystąpiłem o przywrócenie mnie do służby w Państwowej Straży Pożarnej. Procedura jest w toku i czekam na decyzję w tej sprawie. Powrót do służby będzie jednoznaczny z zawieszeniem emerytury.

Centra
zarządzania kryzysowego
zagrożenia,
analizy i oceny