Kategoria: Komunikaty

Podsumowanie działań i obiegu informacji podczas zagrożenia powodziowego

Maj 23, 2014 Kategoria: KOMUNIKATY

Omówienie sytuacji na terenie województw zagrożonych powodzią, wstępne wnioski dotyczące obiegu informacji oraz podjętych działań były tematem dzisiejszej (23 maja) wideokonferencji dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Janusza Skulicha z dyrektorami wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego. Wideokonferencję rozpoczęto od omówienia bieżącej sytuacji związanej z przemieszczaniem się fali wezbraniowej na Wiśle. Kulminacja fali przechodzi aktualnie przez Toruń (woj. kujawsko-pomorskie), przy stanie […]

Fala wezbraniowa na Wiśle w Toruniu (23 maja, stan na godz. 7:30)

Maj 23, 2014 Kategoria: KOMUNIKATY

Kulminacja fali wezbraniowej na Wiśle przechodzi aktualnie przez Toruń (woj. kujawsko–pomorskie), przy stanie alarmowym przekroczonym o 48 cm. Trend jest stabilny. Na zbiorniku Włocławek prowadzony jest zrzut wody o stałej wielkości. Fala wezbraniowa na Odrze jest znacznie rozciągnięta i przemieszcza się na odcinku Cigacice – Nietków (woj. lubuskie). Na obu wodowskazach stan alarmowy jest nieznacznie […]

Województwa szacują straty (22 maja, stan na godz. 6:00)

Maj 22, 2014 Kategoria: KOMUNIKATY

Kulminacja fali wezbraniowej na Wiśle znajduje się w Wyszogrodzie. Dane z modelu wskazują, że wezbranie dociera do Kępy Polskiej osiągając 642 cm (czyli około 100 cm mniej niż w 2010 roku). Na Odrze sytuacja stabilna. Fala wezbraniowa znajduje się w rejonie Głogowa (woj. dolnośląskie) – stan alarmowy przekroczony o 31 cm. 21 maja o godz. 13.00 Rządowe […]

Centra
zarządzania kryzysowego
zagrożenia,
analizy i oceny