Kategoria: Komunikaty

Konferencja „Planowanie cywilne w Polsce – stan obecny oraz wyzwania na przyszłość” – materiały do pobrania

Wrzesień 24, 2014 Kategoria: KOMUNIKATY

Planowanie cywilne w Polsce – stan obecny oraz wyzwania na przyszłość to temat konferencji, która odbyła się w środę, 17 września 2014 r. w Warszawie. Jej zasadniczym celem było zwrócenie uwagi na rolę i wagę planowania cywilnego w sprawnym zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi. Organizatorem i gospodarzem konferencji było Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, a wzięli w niej udział przedstawiciele […]

Porozumienie w sprawie współpracy pomiędzy Rządowym Centrum Bezpieczeństwa a Urzędem do Spraw Cudzoziemców

Wrzesień 18, 2014 Kategoria: KOMUNIKATY

Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Janusz Skulich i szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców Rafał Rogala podpisali w czwartek, 18 września 2014 r. porozumienie o współpracy pomiędzy obiema instytucjami. Porozumienie zakłada m.in. wzajemne udostępnianie danych statystycznych, analiz, ocen i prognoz oraz wymianę informacji o zdarzeniach, które mogą generować sytuacje kryzysowe. Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony i […]

Planowanie cywilne w Polsce – stan obecny oraz wyzwania na przyszłość

Wrzesień 17, 2014 Kategoria: KOMUNIKATY

Planowanie cywilne w Polsce – stan obecny oraz wyzwania na przyszłość to temat konferencji, która odbyła się w środę, 17 września 2014 r. w Warszawie. Jej zasadniczym celem było zwrócenie uwagi na rolę i wagę planowania cywilnego w sprawnym zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi. Organizatorem i gospodarzem konferencji było Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, a wzięli w niej udział […]

Centra
zarządzania kryzysowego
zagrożenia,
analizy i oceny