ostrzeżenia:
Marzec 31, 2020 Kategoria: KOMUNIKATY

Kategoria: Komunikaty

Brak jakichkolwiek zagrożeń radiacyjnych

Listopad 04, 2014 Kategoria: KOMUNIKATY

W związku z sytuacją w elektrowni jądrowej w Rostowie, Polska Agencja Atomistyki nie odnotowała jakichkolwiek zagrożeń radiacyjnych w Polsce. Operator elektrowni, firma Rosenergoatom poinformowała, że mimo odłączenia bloków od sieci, nie odnotowano żadnych naruszeń warunków bezpiecznej pracy elektrowni. Nie zarejestrowano także podwyższenia poziomu promieniowania jonizującego na terenie elektrowni oraz w jej sąsiedztwie. www.paa.gov.pl

Warsztaty na temat cyberobrony IK

Listopad 03, 2014 Kategoria: INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA, KOMUNIKATY

Wzmocnienie cyberobrony infrastruktury krytycznej to temat warsztatów, które odbyły się 30 – 31 października 2014 r. w Kijowie. Celem warsztatów było zwiększenie świadomości na temat zagrożeń dla infrastruktury krytycznej pochodzących z cyberprzestrzeni, określenie narzędzi do przeciwdziałania tego rodzaju zagrożeniom i omówienia środków służących poprawie odporności kluczowych sieci, a także wymiana doświadczeń i wniosków przez badaczy, ekspertów […]

II Forum Analityczne

Październik 31, 2014 Kategoria: KOMUNIKATY

28 października 2014 r. w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyło się II Forum Analityczne – spotkanie przedstawicieli wydziałów analitycznych z instytucji realizujących zadania z obszaru szeroko pojętego bezpieczeństwa. Celem spotkania było m.in. omówienie i ocena aktualnej sytuacji na Ukrainie, zwłaszcza w odniesieniu do możliwych scenariuszy po wyborach nowej Rady Najwyższej. Wśród poruszanych zagadnień znalazły się aspekty bezpieczeństwa energetycznego, ochrony […]

Centra
zarządzania kryzysowego
zagrożenia,
analizy i oceny