Kategoria: Komunikaty

RZZK – przygotowanie administracji do przeciwdziałania skutkom zagrożeń zimowych

Listopad 04, 2014 Kategoria: KOMUNIKATY

Stan przygotowań do przeciwdziałania skutkom zagrożeń zimowych był tematem posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które odbyło się we wtorek, 4 listopada 2014 r. w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Posiedzenie prowadziła Teresa Piotrowska minister spraw wewnętrznych, zastępca przewodniczącego RZZK. Uczestnicy omówili przygotowania służb i administracji do okresu zimowego w wielu obszarach – począwszy od zagrożeń związanych […]

Brak jakichkolwiek zagrożeń radiacyjnych

Listopad 04, 2014 Kategoria: KOMUNIKATY

W związku z sytuacją w elektrowni jądrowej w Rostowie, Polska Agencja Atomistyki nie odnotowała jakichkolwiek zagrożeń radiacyjnych w Polsce. Operator elektrowni, firma Rosenergoatom poinformowała, że mimo odłączenia bloków od sieci, nie odnotowano żadnych naruszeń warunków bezpiecznej pracy elektrowni. Nie zarejestrowano także podwyższenia poziomu promieniowania jonizującego na terenie elektrowni oraz w jej sąsiedztwie. www.paa.gov.pl

Warsztaty na temat cyberobrony IK

Listopad 03, 2014 Kategoria: INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA, KOMUNIKATY

Wzmocnienie cyberobrony infrastruktury krytycznej to temat warsztatów, które odbyły się 30 – 31 października 2014 r. w Kijowie. Celem warsztatów było zwiększenie świadomości na temat zagrożeń dla infrastruktury krytycznej pochodzących z cyberprzestrzeni, określenie narzędzi do przeciwdziałania tego rodzaju zagrożeniom i omówienia środków służących poprawie odporności kluczowych sieci, a także wymiana doświadczeń i wniosków przez badaczy, ekspertów […]

Centra
zarządzania kryzysowego
zagrożenia,
analizy i oceny