Kategoria: Komunikaty

III Konferencja Zarządzania Ciągłością Działania

Wrzesień 29, 2014 Kategoria: KOMUNIKATY

„Zapewnienie Bezpieczeństwa i Ciągłości Funkcjonowania Organów Państwa w Obliczu Dzisiejszych Zagrożeń” było tematem III Konferencji Zarządzania Ciągłością Działania, która w dniach 23-24 września br. odbyła się w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Jej celem była wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwa i przedsiębiorców. Konferencja zorganizowana została przez BSI Group Polska Sp. z o.o. oraz Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. […]

Konferencja „Planowanie cywilne w Polsce – stan obecny oraz wyzwania na przyszłość” – materiały do pobrania

Wrzesień 24, 2014 Kategoria: KOMUNIKATY

Planowanie cywilne w Polsce – stan obecny oraz wyzwania na przyszłość to temat konferencji, która odbyła się w środę, 17 września 2014 r. w Warszawie. Jej zasadniczym celem było zwrócenie uwagi na rolę i wagę planowania cywilnego w sprawnym zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi. Organizatorem i gospodarzem konferencji było Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, a wzięli w niej udział przedstawiciele […]

Porozumienie w sprawie współpracy pomiędzy Rządowym Centrum Bezpieczeństwa a Urzędem do Spraw Cudzoziemców

Wrzesień 18, 2014 Kategoria: KOMUNIKATY

Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Janusz Skulich i szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców Rafał Rogala podpisali w czwartek, 18 września 2014 r. porozumienie o współpracy pomiędzy obiema instytucjami. Porozumienie zakłada m.in. wzajemne udostępnianie danych statystycznych, analiz, ocen i prognoz oraz wymianę informacji o zdarzeniach, które mogą generować sytuacje kryzysowe. Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony i […]

Centra
zarządzania kryzysowego
zagrożenia,
analizy i oceny