Kategoria: Komunikaty

Spotkanie eksperckie na temat wpływu wdrożenia Dyrektywy powodziowej na planowanie przestrzenne i rynek ubezpieczeń

Marzec 26, 2014 Kategoria: KOMUNIKATY

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zorganizowało spotkanie eksperckie dotyczące konsekwencji wdrożenia Dyrektywy powodziowej dla sektora planowania przestrzennego i rynku ubezpieczeń od klęsk żywiołowych. Jego celem było wskazanie problemów, które mogą wynikać z opracowanych map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego. Spotkanie odbyło się w poniedziałek, 24 marca w siedzibie RCB.

Jak redukować ryzyko klęsk żywiołowych i ich społeczne konsekwencje

Luty 28, 2014 Kategoria: ĆWICZENIA I KONFERENCJE, KOMUNIKATY

Wzywania stojące przed administracją publiczną w kontekście klęsk żywiołowych oraz aspekty społeczne w analizach ryzyka zagrożeń naturalnych były tematyką sympozjum, które 26 lutego 2014 roku odbyło się w Warszawie. Jednym z prelegentów był doradca Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dr Witold Skomra. Podczas sympozjum poruszono kwestie: zapobiegania wystąpieniom klęsk żywiołowych, metod oceny ryzyka zaistnienia zagrożeń, udzielania pomocy humanitarnej. W drugiej części wydarzenia […]

Współpraca Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie

Luty 27, 2014 Kategoria: KOMUNIKATY

Wymiana doświadczeń z obszaru bezpieczeństwa była tematem spotkania zastępcy dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Kamila Galickiego z Komendantem- Rektorem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. dr. Piotrem Bodalskim. Omówiono także zakres wspierania przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa inicjatyw podejmowanych przez WSPol, rozszerzanie obszaru wspólnych działań w zakresie realizowanych przedsięwzięć oraz planów dotyczących dalszych form współpracy pomiędzy Wyższą […]

Centra
zarządzania kryzysowego
zagrożenia,
analizy i oceny