Kategoria: Komunikaty

Porozumienie pomiędzy Rządowym Centrum Bezpieczeństwa a Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie

Kwiecień 02, 2014 Kategoria: KOMUNIKATY

25 marca 2014 r. w Warszawie zawarto porozumienie dotyczące współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, reprezentowaną przez Komendanta-Rektora WSPol, insp. dra Piotra Bogdalskiego a Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, reprezentowanym przez dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Marka Komorowskiego. Porozumienie ma na celu zapewnienie sprawnego i skutecznego współdziałania w realizacji zadań ustawowych. Określa zasady wzajemnej współpracy, które mają sprzyjać efektywnemu współdziałaniu pomiędzy Centrum […]

Konferencja – „Zarządzanie kryzysowe w lotnictwie”

Kwiecień 01, 2014 Kategoria: KOMUNIKATY

Ruch lotniczy w Polsce oraz występujące w nim sytuacje nadzwyczajne były tematem konferencji zorganizowanej przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Jej celem było zapoznanie uczestników z procedurami, strukturą oraz trybem pracy podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo operacji lotniczych w Polsce. Omówiono także najważniejsze zdarzenia i zagrożenia w lotnictwie, które wystąpiły w Polsce w ostatnich latach. Konferencja odbyła się 27 marca 2014 r.

Zmiana na stanowisku dyrektora RCB

Marzec 27, 2014 Kategoria: KOMUNIKATY

Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marek Komorowski złożył dzisiaj, 27 marca 2014 r. wniosek o odwołanie ze stanowiska. Powodem wniosku są względy osobiste. Marek Komorowski związany był z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa od marca 2010 r. Od grudnia 2010 r. pełnił obowiązki dyrektora, a od czerwca 2012 r. kierował Centrum jako dyrektor. Pod kierownictwem dyrektora Komorowskiego, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przygotowało kilka strategicznych, z punktu widzenia zarządzania […]

Centra
zarządzania kryzysowego
zagrożenia,
analizy i oceny