Kategoria: Komunikaty

Zmiana na stanowisku dyrektora RCB

Marzec 27, 2014 Kategoria: KOMUNIKATY

Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marek Komorowski złożył dzisiaj, 27 marca 2014 r. wniosek o odwołanie ze stanowiska. Powodem wniosku są względy osobiste. Marek Komorowski związany był z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa od marca 2010 r. Od grudnia 2010 r. pełnił obowiązki dyrektora, a od czerwca 2012 r. kierował Centrum jako dyrektor. Pod kierownictwem dyrektora Komorowskiego, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przygotowało kilka strategicznych, z punktu widzenia zarządzania […]

Spotkanie eksperckie na temat wpływu wdrożenia Dyrektywy powodziowej na planowanie przestrzenne i rynek ubezpieczeń

Marzec 26, 2014 Kategoria: KOMUNIKATY

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zorganizowało spotkanie eksperckie dotyczące konsekwencji wdrożenia Dyrektywy powodziowej dla sektora planowania przestrzennego i rynku ubezpieczeń od klęsk żywiołowych. Jego celem było wskazanie problemów, które mogą wynikać z opracowanych map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego. Spotkanie odbyło się w poniedziałek, 24 marca w siedzibie RCB.

Jak redukować ryzyko klęsk żywiołowych i ich społeczne konsekwencje

Luty 28, 2014 Kategoria: ĆWICZENIA I KONFERENCJE, KOMUNIKATY

Wzywania stojące przed administracją publiczną w kontekście klęsk żywiołowych oraz aspekty społeczne w analizach ryzyka zagrożeń naturalnych były tematyką sympozjum, które 26 lutego 2014 roku odbyło się w Warszawie. Jednym z prelegentów był doradca Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dr Witold Skomra. Podczas sympozjum poruszono kwestie: zapobiegania wystąpieniom klęsk żywiołowych, metod oceny ryzyka zaistnienia zagrożeń, udzielania pomocy humanitarnej. W drugiej części wydarzenia […]

Centra
zarządzania kryzysowego
zagrożenia,
analizy i oceny