Kategoria: Komunikaty

Posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Kwiecień 03, 2013 Kategoria: KOMUNIKATY, RZZK

Aktualna sytuacja hydrologiczno – meteorologiczna i przygotowanie służb na wypadek ewentualnej powodzi to tematy posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które odbyło się dziś 3 kwietnia 2013 roku pod przewodnictwem Prezesa Rady Ministrów, Przewodniczącego RZZK Donalda Tuska. Otwierając posiedzenie Premier Tusk podkreślił, że prognozy pogody mogą świadczyć o zwiększeniu zagrożenia powodziowego. Stąd dzisiejsze spotkanie, które miało […]

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej przyjęty przez Radę Ministrów

Marzec 28, 2013 Kategoria: INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA, KOMUNIKATY

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej (NPOIK) został  przyjęty 26 marca 2013 roku przez Radę Ministrów. Jego celem jest stworzenie warunków do poprawy bezpieczeństwa Infrastruktury Krytycznej (IK) w Polsce. W Programie zaproponowane zostało nowatorskie w naszym kraju – bezsankcyjne podejście do ochrony IK. Zakłada ono współpracę, współodpowiedzialność i wzajemne zaufanie przedsiębiorców – właścicieli IK oraz administracji […]

Raport krajowy z ćwiczenia NATO-CMX 2012 oraz z krajowego ćwiczenia uzupełniającego

Marzec 28, 2013 Kategoria: ĆWICZENIA I KONFERENCJE, KOMUNIKATY

Rada Ministrów zapoznała się 26 marca br. z Raportem krajowym z ćwiczenia NATO-CMX 2012 oraz z krajowego ćwiczenia uzupełniającego, przedłożonym przez dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ćwiczenie zarządzania kryzysowego NATO – CMX (Crisis Management Exercise) było przeprowadzone w dniach 12-16 listopada 2012 roku, równolegle z krajowym ćwiczeniem uzupełniającym.

Centra
zarządzania kryzysowego
zagrożenia,
analizy i oceny