Kategoria: Komunikaty

Ekspert RCB – wiceprzewodniczącym IRCSG

Tomasz Szewczyk, szef Wydziału Ochrony Infrastruktury Krytycznej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, został wybrany wiceprzewodniczącym Grupy Zasobów Przemysłowych i Usług Komunikacyjnych – Industrial Resources and Communications Services Group (IRCSG), działającej w ramach  Komitetu Planowania Cywilnego NATO na wypadek Nadzwyczajnych Zagrożeń – NATO Civil Emergency Planning Committee (CEPC). Pan Szewczyk, jako wiceprzewodniczący, będzie zajmował się pracami grupy w części […]

Ćwiczenie zgrywające KAPER 12/II

Listopad 28, 2012 Kategoria: ĆWICZENIA I KONFERENCJE, KOMUNIKATY

„Realizacja procedur reagowania kryzysowego w sytuacjach zagrożenia terrorystycznego z kierunku morskiego” to temat ćwiczenia KAPER 12/II, przeprowadzonego 27 listopada 2012 r. przez Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych (DO SZ). Rządowe Centrum Bezpieczeństwa było jednym z uczestników. Podstawowym celem ćwiczenia było przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym z morza.

Pomoc dla bezdomnych w okresie zimowym

Listopad 26, 2012 Kategoria: KOMUNIKATY

Jak co roku, województwa, w ramach pomocy osobom bezdomnym w tym najtrudniejszym dla nich czasie, przygotowały informację o formach pomocy, z jakiej mogą skorzystać. Urzędy wojewódzkie uruchomiły bezpłatne infolinie, gdzie potrzebujący lub osoby im pomagające, będą mogły uzyskać informacje. W całej Polsce bezdomni będą mieli do dyspozycji 498 schronisk i noclegowni. Będą mogli posilić się również w jadłodajniach i punktach żywienia. Urzędy wojewódzkie wykaz […]

Centra
zarządzania kryzysowego
zagrożenia,
analizy i oceny