Kategoria: Współpraca międzynarodowa

Międzynarodowe konsultacje NATO w Kijowie

Czerwiec 01, 2012 Kategoria: KOMUNIKATY, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

W ramach programu NATO – Ukraine Professional Developement Programme (PDP), w Kijowie, dniach 21 – 25 maja 2012 r., odbyły się międzynarodowe konsultacje dotyczące misji, zadań, struktur odpowiedzialnych za planowanie oraz reagowanie kryzysowe (International Consultations on Missions, Tasks and Structures of Civil Emergency Planning and Response), a także warsztaty na temat cywilnej i demokratycznej kontroli […]

Spotkanie państw UE – USA – Kanada w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej

Spotkanie ekspertów ds. ochrony infrastruktury krytycznej z państw członkowskich Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Kanady odbyło się w Brukseli w dniach 22-23 maja 2012 r. Organizatorami spotkania byli: Komisja Europejska, USA, Kanada oraz prezydencja duńska. Głównym celem konferencji była wymiana informacji i najlepszych praktyk w celu skutecznej i efektywnej ochrony infrastruktury krytycznej. Przedstawicielami Polski w […]

Wymiana polskich i niemieckich doświadczeń w zakresie zarządzania kryzysowego

Kwiecień 20, 2012 Kategoria: KOMUNIKATY, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

W dniach 17-19 kwietnia 2012 r. delegacja Rządowego Centrum Bezpieczeństwa złożyła wizytę Berlinie, w jednostce zarządzania kryzysowego (KM) Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RFN. Celem wizyty było nawiązanie kontaktów i współpracy pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi na poziomie centralnym w Polsce i RFN za zarządzanie kryzysowe. Podczas spotkań omawiano narodowe systemy zarządzania kryzysowego w Polsce i Niemczech, systemy obiegu informacji […]

Centra
zarządzania kryzysowego
zagrożenia,
analizy i oceny