Kategoria: Współpraca międzynarodowa

Podziękowania za pomoc

Luty 01, 2011 Kategoria: WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Działania Euro-Atlantyckiego Centrum Koordynacji Reagowania na Katastrofy (Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre, EARDCC), skupiającego państwa sojusznicze i partnerskie, niebezpieczeństwo użycia środków masowego rażenia przez terrorystów oraz ochrona infrastruktury krytycznej były głównymi tematami spotkania Grupy Ochrony Ludności ( Civil Protection Group, CPG), które odbyło się 30 września br. w miejscowości Sielnica na Słowacji. Podczas obrad podziękowania EARDCC […]

Wizyta szwedzkiej delegacji

Luty 01, 2011 Kategoria: WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Przedstawiciele Sekretariatu Koordynacji Zarządzania Kryzysowego w Biurze Premiera Szwecji – Pani Therese Mattsson, Dyrektor Generalna, Pani Sara Lonberg, zastępca dyrektora oraz Pan Per Karlsson, doradca – złożyli w Polsce dwudniową wizytę (31 sierpnia – 1 września br.). Celem wizyty było nawiązanie współpracy dwustronnej z polskimi partnerami w zakresie zarządzania kryzysowego oraz koordynacja tego procesu na […]

Misje Unii Europejskiej

Luty 01, 2011 Kategoria: WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Przedstawiciel Rządowego Centrum Bezpieczeństwa uczestniczył w seminarium „Facilitating the deployment of civilian personnel for Common Security and Defence Policy (CSDP)”, które odbyło się 15 lipca br. w Brukseli. Program spotkania dotyczył działań poszczególnych państw członkowskich w zakresie przygotowania personelu cywilnego na potrzeby misji realizowanych w ramach Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (ESDP). Łącznie w ramach […]

Centra
zarządzania kryzysowego
zagrożenia,
analizy i oceny