Kategoria: Współpraca międzynarodowa

Wizyta szwedzkiej delegacji

Luty 01, 2011 Kategoria: WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Przedstawiciele Sekretariatu Koordynacji Zarządzania Kryzysowego w Biurze Premiera Szwecji – Pani Therese Mattsson, Dyrektor Generalna, Pani Sara Lonberg, zastępca dyrektora oraz Pan Per Karlsson, doradca – złożyli w Polsce dwudniową wizytę (31 sierpnia – 1 września br.). Celem wizyty było nawiązanie współpracy dwustronnej z polskimi partnerami w zakresie zarządzania kryzysowego oraz koordynacja tego procesu na […]

Misje Unii Europejskiej

Luty 01, 2011 Kategoria: WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Przedstawiciel Rządowego Centrum Bezpieczeństwa uczestniczył w seminarium „Facilitating the deployment of civilian personnel for Common Security and Defence Policy (CSDP)”, które odbyło się 15 lipca br. w Brukseli. Program spotkania dotyczył działań poszczególnych państw członkowskich w zakresie przygotowania personelu cywilnego na potrzeby misji realizowanych w ramach Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (ESDP). Łącznie w ramach […]

Międzynarodowe warsztaty w Madrycie

Luty 01, 2011 Kategoria: WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

W dniach 16-18 czerwca 2010r. przedstawiciel Rządowego Centrum Bezpieczeństwa uczestniczył w międzynarodowych warsztatach dotyczących reakcji na ewentualne użycie broni biologicznej w Madrycie w Hiszpanii. Podczas spotkania uczestnicy dyskutowali na tematy nierozprzestrzeniania, wykrywania oraz dekontaminacji związane z użyciem broni biologicznej i toksycznej. Dokonano przeglądu mechanizmów pomocy i koordynacji, na poziomie krajowym i międzynarodowym, związanych z BTWC […]

Centra
zarządzania kryzysowego
zagrożenia,
analizy i oceny