Kategoria: Współpraca międzynarodowa

Gwardia Narodowa stanu Illinois w RCB

Luty 01, 2011 Kategoria: WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

W dniu 12 sierpnia 2009 r. w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyło się spotkanie z przedstawicielami Gwardii Narodowej stanu Illinois. Celem spotkania było omówienie możliwości współpracy między Polską a stanem Illinois w dziedzinie zarządzania kryzysowego. Przedstawiciele RCB zostali zaproszeni do udziału w planowanej ma wrzesień 2009 r. konferencji organizowanej przez Agencję Zarządzania Kryzysowego Stanu Illinois. Konferencja […]

Wizyta w Illinois – przedstawiciele RCB w USA

Luty 01, 2011 Kategoria: WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Na zaproszenie Gwardii Narodowej stanu Illinois (USA), delegacja reprezentująca MSWiA, MON, MZ i RCB wzięła udział w wizycie zapoznawczej połączonej ze szkoleniem w zakresie reagowania na sytuacje kryzysowe. W trakcie pobytu (25.05. – 3.06.2009 r.), delegacja polska zapoznała się z zakresem współpracy realizowanej przez Gwardię Narodową stanu Illinois na rzecz władz cywilnych i mieszkańców stanu, […]

Wizyta przedstawiciela RCB w Wielkiej Brytanii

Luty 01, 2011 Kategoria: WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

W dniach 20-23 kwietnia 2009 r. przedstawiciel RCB dr Przemysław Guła – Szef Biura Monitorowania i Analizy Zagrożeń odbył roboczą wizytę w Wielkiej Brytanii. W spotkaniu uczestniczył także mjr dr Tomasz Białek z Biura Ochrony Rządu . Celem wizyty było zapoznanie się z brytyjskim systemem zarządzania kryzysowego na poziomie rządowym oraz procedurami i doświadczeniami związanymi z reagowaniem […]

Centra
zarządzania kryzysowego
zagrożenia,
analizy i oceny