Kategoria: Współpraca międzynarodowa

„Scenariusz Powódź”

Projekt Scenariusz Powódź był tematem spotkania – wideokonferencji, która odbyła się w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa 27 czerwca 2013 roku. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Zdrowia, Krajowego Centrum Ratownictwa i Ochrony Ludności oraz Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dolnośląskim, Lubuskim i Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim.

Wizyta delegacji Departamentu Zarządzania Kryzysowego z Centrum ds. Sytuacji Nadzwyczajnych i Kryzysowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gruzji w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa

Marzec 27, 2013 Kategoria: KOMUNIKATY, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, 26 marca 2013 r. gościło delegację Departamentu Zarządzania Kryzysowego z Centrum ds. Sytuacji Nadzwyczajnych i Kryzysowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gruzji. Gości powitał dyrektor RCB Marek Komorowski. Gruzja należy do krajów, które objęte są priorytetowymi działaniami w ramach Polskiej Pomocy Rozwojowej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, zgodnie z polityką wspierania i udzielania pomocy Gruzji w zakresie rozwoju gruzińskiego systemu zarządzania kryzysowego, […]

Wspólne prace polskich i niemieckich ekspertów w zakresie zarządzania kryzysowego

Marzec 08, 2013 Kategoria: KOMUNIKATY, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Organizacja ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego, system analizy ryzyka w Polsce i w Niemczech oraz ochrona infrastruktury krytycznej w obu krajach, to tematy poruszane podczas wizyty w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa przedstawicieli niemieckich instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe. Wizyta odbyła się w dniach 5 – 6 marca 2013 roku. Jej głównym celem była kontynuacja współpracy i realizacja ustaleń, przyjętych podczas wizyty delegacji RCB w Jednostce Zarządzania Kryzysowego […]

Centra
zarządzania kryzysowego
zagrożenia,
analizy i oceny