Kategoria: Zarządzanie kryzysowe

RCB o zimie i systemie SARNA

Grudzień 22, 2009 Kategoria: ARCHIWUM, KOMUNIKATY, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Dotychczasowy bilans ataku zimy oraz wnioski z funkcjonowania systemu SARNA to dwa tematy briefingu dr. Przemysława Guły dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, który odbył się 22 grudnia 2009 r. w siedzibie RCB. Podczas spotkania dr Guła zaprezentował statystyki związane z obecną sytuacją pogodową oraz przedstawił analizę głównych zagrożeń, do których zalicza się wychłodzenia i odmrożenia, zatrucie […]

Nowe narzędzie analityczne uruchomione przez RCB

Grudzień 10, 2009 Kategoria: ARCHIWUM, KOMUNIKATY, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, dzięki projektowi naukowo-technicznemu opracowanemu przez Wojskową Akademię Techniczną, uruchomiło pilotażowo nowy system raportowania danych hospitalizacyjnych na potrzeby zarządzania kryzysowego w zakresie monitorowania zachorowań na grypę i choroby grypopodobne. System Agregacji Raportów – Narzędzie Analityczne (SARNA) pozwala na zintegrowane przekazywanie zaktualizowanych danych hospitalizacyjnych z ponad 600 placówek szpitalnych w całym kraju. Przy przekazywaniu […]

Spotkanie w sprawie zwiększonej liczby zachorowań grypopodobnych na Ukrainie

Październik 30, 2009 Kategoria: ARCHIWUM, KOMUNIKATY, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

W dniu 30 października 2009 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się spotkanie Pani Ewy Kopacz, Minister Zdrowia, Pana Tomasza Siemoniaka, Sekretarza Stanu w MSWiA oraz Pana Przemysława Guły, Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z przedstawicielami służb i instytucji zaangażowanych w działania związane ze zwiększeniem liczby zachorowań grypopodobnych na Ukrainie. Spotkanie miało na celu […]

Centra
zarządzania kryzysowego
zagrożenia,
analizy i oceny