Kategoria: Zarządzanie kryzysowe

Sytuacja w kraju w związku z trudnymi warunkami meteorologicznymi – 3 grudnia 2010 r.

Grudzień 03, 2010 Kategoria: ARCHIWUM, KOMUNIKATY, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Według informacji jakie spływają do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa od służb monitorujących zagrożenia w ramach systemu zarządzania kryzysowego wynika, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne, chociaż na niektórych odcinkach zalega błoto pośniegowe. Lokalnie zdarzają się awarie sieci energetycznych i ciepłowniczych, które jednak są usuwane na bieżąco. Na terenie kraju w dalszym ciągu przewidywane są utrudnienia w […]

Sytuacja w kraju w związku z trudnymi warunkami meterologicznymi – 29.11.2010r.

Listopad 29, 2010 Kategoria: ARCHIWUM, KOMUNIKATY, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa monitoruje sytuację związaną z obfitymi opadami śniegu, jakie występują w Polsce. Z informacji spływających do Centrum wynika, że wszystkie służby pozostają w pełnej dyspozycji, dokładając starań, aby mimo ciągłych opadów śniegu drogi były przejezdne. Sytuacja w województwach (na podstawie informacji z wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego, stan na 29.11.2010r. godz. 19.00): WOJ. MAŁOPOLSKIE Na […]

Współpraca RCB z ekspertami w dziedzinie monitorowania i analizy zagrożeń – 24 listopada 2010 r.

Listopad 24, 2010 Kategoria: ARCHIWUM, KOMUNIKATY, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, widząc potrzebę stworzenia platformy dla spotkań ekspertów oraz wymiany wiedzy z zakresu zarządzania kryzysowego, przygotowało i obecnie realizuje szereg spotkań z przedstawicielami instytucji i jednostek badawczych zajmujących się problematyką szeroko rozumianych zagrożeń życia i zdrowia ludności, środowiska oraz infrastruktury technicznej. Podmioty te realizują swoje zadania z zakresu monitorowania oraz prognozowania potencjalnych zagrożeń […]

Centra
zarządzania kryzysowego
zagrożenia,
analizy i oceny