Kategoria: Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej

Maj 14, 2015 Kategoria: KOMUNIKATY, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Przygotowanie organów administracji publicznej do realizacji zadań zarządzania kryzysowego to temat konferencji naukowej, która odbyła się 7 maja w Akademii Obrony Narodowej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa było jej współorganizatorem. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel RCB Witold Skomra, którego wystąpienie dotyczyło nowego wyzwania dla administracji publicznej – zagrożeń wynikających ze współzależności. Zwrócił uwagę, że jednym ze skutków informatyzacji […]

Aktualizacja Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego

Sierpień 14, 2013 Kategoria: KOMUNIKATY, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

23 lipca 2013 roku Rada Ministrów przyjęła nowelizację Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego. Dokument został sporządzony przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, we współpracy z ministerstwami, urzędami centralnymi i województwami. Większość zmian wprowadzonych do KPZK jest wynikiem podziału zadań i kompetencji między Ministrem Spraw Wewnętrznych oraz Ministrem Administracji i Cyfryzacji, co znalazło swoje odzwierciedlenie w siatce bezpieczeństwa.

„Scenariusz Powódź”

Projekt Scenariusz Powódź był tematem spotkania – wideokonferencji, która odbyła się w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa 27 czerwca 2013 roku. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Zdrowia, Krajowego Centrum Ratownictwa i Ochrony Ludności oraz Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dolnośląskim, Lubuskim i Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim.

Centra
zarządzania kryzysowego
zagrożenia,
analizy i oceny