Kategoria: Zarządzanie kryzysowe

Centralna Aplikacja Raportująca (CAR)

Lipiec 02, 2013 Kategoria: KOMUNIKATY, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Centralna Aplikacja Raportująca (CAR) czyli system raportowania o zagrożeniach dla służb i instytucji, była tematem spotkania przedstawicieli Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego, które odbyło się wczoraj, 1 lipca 2013 r. Projekt CAR jest realizowany przez Podlaski Urząd Wojewódzki we współpracy z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa oraz […]

Ustawa o zarządzeniu kryzysowym jest zgodna z konstytucją.

3 lipca 2012 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Prezydenta RP dotyczący niektórych przepisów ustawy zmieniającej ustawę o zarządzaniu kryzysowym. Trybunał Konstytucyjny nie podzielił zarzutu dotyczącego braku udziału Prezydenta w procedurach tworzenia Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego, sporządzania Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego, przyjmowania Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej oraz wprowadzania stopni alarmowych w przypadku zagrożenia atakiem […]

Konferencja „Wojewódzka administracja rządowa w przygotowaniach obronnych”

Kwiecień 20, 2012 Kategoria: KOMUNIKATY, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Wojewódzka administracja w przygotowaniach obronnych to temat konferencji, która odbyła się  pod patronatem wojewody wielkopolskiego 11-12 kwietnia 2012 roku w Gołuchowie. Udział w konferencji przedstawicieli RCB: Doroty Leduchowskiej – szefa Wydziału Planowania oraz jej współpracowników – Mirosława Sobolewskiego i Tadeusza Jasińskiego, był wynikiem zgłaszanej przez przedstawicieli wojewodów potrzeby uszczegółowienia zadań związanych z wdrożeniem zarządzenia nr […]

Centra
zarządzania kryzysowego
zagrożenia,
analizy i oceny