Kategoria: Zarządzanie kryzysowe

Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego

Kwiecień 13, 2012 Kategoria: KOMUNIKATY, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

W zakładce „Zarządzanie kryzysowe”, znajduje się, do pobrania, Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego (KPZK). Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego odzwierciedla nowe spojrzenie na proces planowania cywilnego, stanowi także kompleksowe podejście do zarządzania kryzysowego – obejmującego zarówno zapobieganie zagrożeniom, przygotowanie do nich, reagowanie w przypadku ich wystąpienia, jak również odtwarzanie powstałych zniszczeń i strat.

Konferencja „Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego”

Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego to temat konferencji naukowej, która odbyła się dziś (8 listopada 2011 r.) w Akademii Obrony Narodowej. Współorganizatorem spotkania było Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wraz z Wydziałem Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej, Szkołą Główną Służby Pożarniczej, Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie oraz Stowarzyszeniem Ruch Wspólnot Obronnych.

Eksperci PAA – Fukushima to nie drugi Czarnobyl

Kwiecień 15, 2011 Kategoria: KOMUNIKATY, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

15.04.2011 r. Eksperci Państwowej Agencji Atomistyki oceniają, że zdarzenie w Japonii – według wszystkich dotychczasowych pomiarów skażeń promieniotwórczych i innych informacji – nie ma wpływu na bezpieczeństwo radiacyjne mieszkańców Polski i Europy. Nawet w najgorszym wypadku skutki awarii w elektrowni jądrowej Fukushima w Japonii nie będą stanowiły zagrożenia dla bezpieczeństwa mieszkańców naszego kraju. W opinii specjalistów, określanie […]

Centra
zarządzania kryzysowego
zagrożenia,
analizy i oceny