Kategoria: Zarządzanie kryzysowe

Konferencja „Wojewódzka administracja rządowa w przygotowaniach obronnych”

Kwiecień 20, 2012 Kategoria: KOMUNIKATY, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Wojewódzka administracja w przygotowaniach obronnych to temat konferencji, która odbyła się  pod patronatem wojewody wielkopolskiego 11-12 kwietnia 2012 roku w Gołuchowie. Udział w konferencji przedstawicieli RCB: Doroty Leduchowskiej – szefa Wydziału Planowania oraz jej współpracowników – Mirosława Sobolewskiego i Tadeusza Jasińskiego, był wynikiem zgłaszanej przez przedstawicieli wojewodów potrzeby uszczegółowienia zadań związanych z wdrożeniem zarządzenia nr […]

Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego

Kwiecień 13, 2012 Kategoria: KOMUNIKATY, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

W zakładce „Zarządzanie kryzysowe”, znajduje się, do pobrania, Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego (KPZK). Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego odzwierciedla nowe spojrzenie na proces planowania cywilnego, stanowi także kompleksowe podejście do zarządzania kryzysowego – obejmującego zarówno zapobieganie zagrożeniom, przygotowanie do nich, reagowanie w przypadku ich wystąpienia, jak również odtwarzanie powstałych zniszczeń i strat.

Konferencja „Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego”

Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego to temat konferencji naukowej, która odbyła się dziś (8 listopada 2011 r.) w Akademii Obrony Narodowej. Współorganizatorem spotkania było Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wraz z Wydziałem Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej, Szkołą Główną Służby Pożarniczej, Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie oraz Stowarzyszeniem Ruch Wspólnot Obronnych.

Centra
zarządzania kryzysowego
zagrożenia,
analizy i oceny