W dniach 4-10 marca 2010 r., zostanie przeprowadzone doroczne ćwiczenie zarządzania kryzysowego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego CMX 2009.

Ćwiczenie oparte jest na fikcyjnym scenariuszu, a jego głównym założeniem jest wystąpienie sytuacji kryzysowej w warunkach eskalacji zagrożeń dla bezpieczeństwa państw Sojuszu. Scenariusz ćwiczenia przewiduje przeprowadzenie operacji reagowania kryzysowego z wykorzystaniem Sił Sojuszu poza obszarem euro-atlantyckim, jako wsparcie działań Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ćwiczenie jest aplikacyjne a więc nie będą w nie zaangażowane realnie siły i środki.

Ćwiczenia z serii CMX (Crisis Management Exercise – Ćwiczenia Zarządzania Kryzysowego) są corocznymi najważniejszymi ćwiczeniami NATO w zakresie zarządzania kryzysowego.
W ćwiczeniu CMX 2009 uczestniczyć będą wszystkie podmioty odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe w państwach sojuszniczych, części Państw Partnerskich i Dialogu Śródziemnomorskiego oraz struktury organizacyjne NATO tj. Kwatera Główna NATO oraz Dowództwo Strategiczne Sojuszniczych Sił Zbrojnych w Europie (SHAPE) i Dowództwo Połączonych Sił Transformacji (SACT).

Głównym celem ćwiczenia zarządzania kryzysowego NATO – CMX 2009 jest wzmocnienie sojuszniczych zdolności zarządzania kryzysami. Chodzi przede wszystkim o doskonalenie mechanizmów:
– wymiany informacji,
– konsultacji oraz
– podejmowania decyzji dotyczących rozwiązywania sytuacji kryzysowych.

W ćwiczeniu uczestniczą rządy państw członkowskich NATO oraz najwyższe władze Sojuszu. Chodzi m.in. o rozwijanie zdolności do prowadzenia misji pokojowych oraz reagowania kryzysowego w sytuacjach, gdzie nie ma zastosowanie art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego (np. klęski żywiołowe, katastrofy i klęski humanitarne).
Jednym z podstawowych polskich celów ćwiczenia jest doskonalenie funkcjonowania elementów i procedur systemu zarządzania kryzysowego w warunkach zagrożeń terrorystycznych oraz w warunkach wynikających z zaangażowania Rzeczypospolitej Polskiej w operacje reagowania kryzysowego poza obszarem odpowiedzialności Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.