W dniach 21-22 czerwca 2011 roku w Poznaniu odbyły się ćwiczenia zgrywające działania służb i podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i prowadzenie działań ratowniczych pk. „Wydarzenia 2011”. Ćwiczenia prowadzone były w związku z przygotowaniami do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 i były realizacją zaleceń zawartych w Zintegrowanej Koncepcji Bezpieczeństwa UEFA EURO 2012.

Przedsięwzięcie to realizowane było wspólnie przez Miasto Poznań i Wielkopolską Komendę Wojewódzką PSP i składało się z trzech epizodów:

• ewakuacji stadionu miejskiego w związku z rozsypaniem nad kibicami przez nieznaną osobą niezidentyfikowanej substancji;

• upadku samolotu na teren Międzynarodowych Targów Poznańskich, na których odbywała się wystawa;

• awarii na terenie zakładów chemicznych „Luvena” w Luboniu.

Ćwiczenie posłużyło do przetestowania koordynacji działań wielu podmiotów właściwych w zakresie bezpieczeństwa, w tym także zgrywania elementów dotyczących sfery bezpieczeństwa pod kątem przygotowań do EURO 2012.

W ćwiczeniu w charakterze obserwatora udział wziął przedstawiciel RCB. Wnioski zebrane podczas ćwiczenia, wykorzystane zostaną do przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia zgrywającego podmioty systemu zarządzania kryzysowego przed rozgrywkami UEFA EURO 2012 pk. „LIBERO”.