W dniach 19 – 26 października 2011 roku zostanie przeprowadzone doroczne ćwiczenie zarządzania kryzysowego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego NATO – CMX 2011.

Ćwiczenie oparte jest na fikcyjnym scenariuszu, który będzie koncentrował się na wspólnych zadaniach obronnych NATO, w tym konsultacjach wynikających z artykułu 4. i potencjalnym powołaniu się na artykuł 5. Traktatu Waszyngtońskiego i zgodnie z Nową Koncepcją Strategiczną przyjętą podczas Szczytu Lizbońskiego w listopadzie 2010 roku. Scenariusz będzie zawierał także elementy odnoszące się do niektórych zagrożeń dla bezpieczeństwa zidentyfikowanych w Nowej Koncepcji Strategicznej NATO.

Celem ćwiczenia jest doskonalenia procedur zarządzania kryzysowego Sojuszu na poziomie strategicznym. Będą w nim uczestniczyć przedstawiciele krajów należących do NATO, Kwatery Głównej Sojuszu oraz Dowództw Strategicznych.

Początkowo ćwiczenie było zaplanowane na 23- 30  marca 2011, jednakże zostało przełożone na październik, ze względu na sytuację w Libii i przejęcie przez NATO kontroli nad operacjami wojskowymi, zgodnie z rezolucjami nr 1970 i 1973 Rady Bezpieczeństwa ONZ z dnia 31 marca 2011 r. Przesunięcie terminu CMX2011 zapewniło Sojuszowi możliwość  zaangażowania się zarówno w te operacje, jak i w ćwiczenie.

Zasadniczym celem udziału Polski w ćwiczeniu jest doskonalenie przez podmioty ćwiczące procedur konsultacji i podejmowania decyzji, w sytuacjach przewidzianych w art. 4 i 5 Traktatu Waszyngtońskiego.  

Ćwiczenie jest aplikacyjne, a więc nie będą w nie zaangażowane realnie siły i środki.

W procesie planowania ćwiczenia uczestniczyły wszystkie państwa należące do NATO. O ćwiczeniu poinformowani zostali także członkowie Rady Partnerstwa Euro- Atlantyckiego. Ponadto, ponieważ scenariusz przewiduje zdarzenia mające miejsce w północnej części obszaru euro-atlantyckiego, do udziału w ćwiczeniu zaproszone zostały Finlandia i Szwecja. Obserwować przebieg ćwiczenia będą także: Organizacja Narodów Zjednoczonych, Unia Europejska, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża.

Ze strony polskiej w ćwiczeniu wezmą udział m.in. przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.                                                 

CMX 2011 jest 17. ćwiczeniem z tej serii od 1992 roku (jednocześnie jest to 11. ćwiczenie, w którym uczestniczy Polska).