Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa poszukuje kandydatów na stanowisko:

  • referenta w Wydziale Polityki Informacyjnej. Dokumenty należy składać w terminie do: 11-12-2019.

więcej informacji 

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych kandydatów do pracy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa