Dyrektor RCB poszukuje kandydatów na stanowisko głównego specjalisty w Samodzielnym Wydziale Ochrony i Kontroli.

Dokumenty należy składać w terminie do 09-05-2018.

więcej informacji