Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa poszukuje kandydata na stanowisko: informatyk w biurze Logistyki i Finansów, Wydział Informatyki i Łączności.

Termin składania ofert: 24 maja 2019 r.

Więcej informacji.

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych kandydatów do pracy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa