Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa poszukuje kandydatów na stanowisko referenta/specjalisty w Biurze Planowania Cywilnego i Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Termin składania ofert: 31 października 2018 r. Więcej informacji

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych kandydatów do pracy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa