Krzysztof Malesa

Specjalista w dziedzinie zarządzania informacją.

W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa pracuje od 2010 r. Doświadczenie zawodowe w obszarze bezpieczeństwa zdobywał w sektorze prywatnym oraz przedsiębiorstwach państwowych. Brał udział w projektach z obszaru zarządzania ryzykiem, pozyskiwania informacji gospodarczej i analizy rynków bałtyckich.

Oprócz zarządzania kryzysowego jego drugą pasją jest językoznawstwo. Jest doktorem nauk humanistycznych. Prowadzi zajęcia w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor Krzysztof Malesa jest autorem publikacji poświęconych modelowaniu przestrzeni w językach bałtyckich oraz tłumaczem przysięgłym języka litewskiego.