Analityk, specjalista w zakresie zarządzania kryzysowego, infrastruktury krytycznej oraz przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym. W administracji rządowej od 2004 r., w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa od 2009 r.  Do czasu powołania na stanowisko zastępcy dyrektora RCB pełnił funkcję szefa Centrum Operacyjno-Analitycznego. Poza pracą w RCB jest wykładowcą akademickim z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego.

Absolwent studiów politologicznych ze specjalizacją społeczno-samorządową oraz studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa narodowego, problematyki przestępczości zorganizowanej i terroryzmu oraz prawa Unii Europejskiej. Uczestniczył w licznych szkoleniach i kursach m.in. z zakresu profesjonalnej analizy, prognozowania i komunikacji, analizy informacji, zarządzania projektami oraz zarządzania ryzykiem operacyjnym.

Jako ekspert i analityk jest odpowiedzialny za monitorowanie oraz krótko- i średnioterminową analizę sytuacji w obszarze stanu bezpieczeństwa narodowego oraz występujących w tym zakresie zagrożeń. Jest członkiem Stałej Grupy Eksperckiej przy Międzyresortowym Zespole ds. Zagrożeń Terrorystycznych oraz członkiem nieetatowego zespołu ds. zagrożeń terrorystycznych. Autor publikacji na temat bezpieczeństwa państwa. Prelegent konferencji i seminariów z zakresu bezpieczeństwa.