II Konferencja bezpieczeństwa ochrony fizycznej i zabezpieczeń technicznych osób, mienia, obiektów i informacji odbyła się 1-3 października 2012 r. w Spale, pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki oraz Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Organizatorem spotkania było Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych.

Podczas konferencji omawiano m.in. różne aspekty bezpieczeństwa związane z infrastrukturą krytyczną, w tym najlepsze praktyki, zadania i procedury mające na celu zapobieganie sytuacjom kryzysowym, przygotowanie oraz ochronę ludzi i obiektów przed ryzykiem związanym z atakami terrorystycznymi i innymi rodzajami ryzyka dla bezpieczeństwa, a także podstawy prawne systemu zarządzania kryzysowego.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele RCB – Pan Jan Teleon, szef Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych i Kontroli, Pan Krzysztof Materny, główny specjalista w tym wydziale oraz Pan Michał Grzybowski, główny specjalista w Wydziale Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Pan Grzybowski zaprezentował informacje na temat roli Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w systemie zarządzania kryzysowego. Omówił także Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej i Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego.

Konferencja skierowana była do właścicieli firm, kadry kierowniczej i przedsiębiorstw podlegających obowiązkowej ochronie, kierowników ochrony fizycznej i technicznej, pełnomocników ds. ochrony, organów administracji publicznej i pracowników zespołów zarządzania kryzysowego odpowiedzialnych za zapobieganie sytuacjom kryzysowym, reagowanie w przypadku ich wystąpienia, koordynowanie działań związanych z usuwaniem ich skutków oraz odtwarzanie zasobów infrastruktury krytycznej.