Zarządzanie kryzysowe na poziomie krajowym, obrona przed cyberatakami oraz ochrona infrastruktury krytycznej, to niektóre tematy poruszane podczas II Międzynarodowej Konferencji na temat Bezpieczeństwa Wewnętrznego (2nd International Conference on Homeland Security), która odbyła się w dniach 11-14 listopada 2012 r. w Tel Awiwie w Izraelu. Wzięli w niej udział przedstawiciele Rządowego Centrum Bezpieczeństwa – dyrektor RCB Marek Komorowski i doradca Witold Skomra oraz szefowa gabinetu politycznego Ministra Administracji i Cyfryzacji Marlena Niewiadomska.

Konferencja została zorganizowana przez Izraelski Instytut Eksportu i Współpracy Międzynarodowej, we współpracy m.in. z Ministerstwem Przemysłu, Handlu i Pracy, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Bezpieczeństwa Publicznego i Ministerstwem Obrony Narodowej.

Podczas pobytu w Izraelu delegacja polska złożyła także wizytę w Home Front Command, instytucji odpowiedzialnej w Izraelu za obronę cywilną, gdzie jej członkowie mieli okazję zapoznać się z izraelskimi doświadczeniami z zakresu ostrzegania ludności o zagrożeniach, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania technologii cell broadcast. Technologia ta umożliwia wysyłanie komunikatów posiadaczom telefonów komórkowych, znajdujących się na określonym terenie.