W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyło się spotkanie, w ramach wideokonferencji, z dyrektorami Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego urzędów wojewódzkich. Podczas spotkania, kierownictwo Centrum przekazało rekomendacje działania w związku z prognozowanym pogorszeniem się w nocy, z 7/8 sierpnia warunków pogodowych. Silne opady deszczu i burze mogą wystąpić na obszarze województw: świętokrzyskiego, łódzkiego, mazowieckiego, małopolskiego i śląskiego. Ich skutkiem mogą być gwałtowne punktowe wzrosty stanów wody. Należy również spodziewać się lokalnych podtopień.
Prognozowane ekstremalne wysokości opadów dla obszaru województw śląskiego, małopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego wyniosą:

  • w województwach świętokrzyskim i małopolskim do 85 mm w ciągu 12 godzin,
  • w województwie łódzkim do 85 mm w ciągu 12 godz., z 30% prawdopodobieństwem wystąpienia sumy opadu do 100 mm, w szczególności w subregionie piotrkowskim,
  • w województwie mazowieckim w subregionie południowym od 60 do 80 mm,
  • w województwie śląskim do 60 mm w ciągu 12 godz.

W pozostałych województwach na wschodzie kraju: lubelskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim oraz pozostałej części mazowieckiego, występować będą przelotne opady deszczu i burze, którym lokalnie towarzyszyć mogą opady deszczu do około 40 mm.
Rezultaty prognozowanych zjawisk meteorologicznych mogą spowodować sytuację z jaką mieliśmy do czynienia na początku tygodnia w powiecie limanowskim i myślenickim.
W związku z tym, dyrektorzy WBiZK zostali poproszeni o podjęcie wszelkich działań, aby w przypadku sprawdzenia się prognoz, zminimalizować skutki opadów i ochronić ludność i infrastrukturę, w tym m.in. :

  • wzmocnienie bieżącego monitoringu sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej,
  • przekazanie informacji o zagrożeniu na szczebel powiatowy i gminny oraz zweryfikowanie, czy informacja dotarła,
  • wykorzystanie wszelkich możliwych środków do powiadomienia ludzi o możliwości wystąpienia zagrożenia,
  • przygotowanie do szybkiego reagowania na zdarzenie.