W związku z ostrzeżeniami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dotyczącymi możliwości wystąpienia silnych opadów, a tym samym zagrożenia powodziowego, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przygotowało rekomendacje dla województw.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje jutro (14 maja)  od godzin porannych, przez kolejne 36-48 godzin, na południowym-wschodzie kraju opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym (suma opadów od 80 do 120 mm). Największe wzrosty stanów wody spodziewane są na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. Nie wyklucza się wystąpienia podtopień, szczególnie w zlewniach górskich oraz silnie zurbanizowanych.

W związku z prognozowaną sytuacją IMGW wydał:

  • ostrzeżenia hydrologiczne 3. stopnia (w skali 3-stopniowej) dotyczące możliwości wzrostu stanów wód do strefy stanów wysokich w województwach: małopolskim, podkarpackim i śląskim.
  • ostrzeżenia meteorologiczne 2. stopnia dotyczące możliwości wystąpienia intensywnych opadów deszczu (miejscami punktowy opad do 40 mm) w województwach: małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, śląskim oraz części lubelskiego.

Od godzin porannych 14 maja, w województwach: podkarpackim, małopolskim, śląskim, lubelskim spodziewane są gwałtowne wzrosty stanów wody. Sytuacja może skutkować podtopieniami, szczególnie w zlewniach górskich oraz silnie zurbanizowanych.

W kolejnych dniach należy spodziewać się rozszerzenia obszaru opadów (województwa: dolnośląskie, opolskie, mazowieckie, podlaskie).

Największe wzrosty stanów wody spodziewane są w dniach 15-16 maja na terenie województw: podkarpackiego i małopolskiego (rzeki: San, Wisłok, Wisłoka, Dunajec wraz z ich dopływami, Raba, Skawa, Ropa i Soła oraz mniejsze dopływy Wisły).

W związku z sytuacją, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaleca wojewodom:

  • Bieżący monitoring sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej,
  • Przekazanie informacji o zagrożeniu na szczebel powiatowy i gminny,
  • Przesłanie komunikatów do mediów lokalnych (TV, radio, internet),
  • Umieszczenie ostrzeżeń na stronach internetowych urzędów oraz w Regionalnym Systemie Ostrzegania,
  • Sprawdzenie systemów alarmowania i ostrzegania ludności,
  • Zapewnienie całodobowej gotowości centrów zarządzania kryzysowego oraz osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przeciwpowodziowe,
  • Przygotowanie służb i instytucji do uruchomienia procedur zawartych w planach zarządzania kryzysowego,
  • Uruchomienie raportowania sytuacyjnego do RCB przez województwa: podkarpackie, lubelskie, małopolskie, świętokrzyskie, opolskie, śląskie, dolnośląskie. Pozostałe województwa przekazują dane w formie raportów dobowych i doraźnych.

Informacje i porady dotyczące zagrożenia powodziowego znajdują się w poradniku „Powódź – w obliczu zagrożenia”.