W dniach 26-27 maja odbyła się w Kętrzynie konferencja „Euro 2012. Przyjazna granica – rok do Mistrzostw”, zorganizowana przez tamtejsze Centrum Szkolenia Straży Granicznej, przy współpracy Agencji FRONTEX, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 W trakcie dwudniowych obrad poruszone zostały problemy dotyczące m.in. organizacji kontroli granicznej podczas Mistrzostw UEFA EURO 2012, kwestie związanych z tym działań porządkowych i prewencyjnych, a także zagadnienia dotyczące zagrożeń terrorystycznych.

 Omówiona została także problematyka współpracy Straży Granicznej z polskimi i zagranicznymi służbami oraz organizacjami mogącymi wspierać SG w jej działaniach podczas Mistrzostw. Podkreślano znakomitą współpracę SG z Agencją FRONTEX oraz polską Służbą Celną.

 Patronat nad konferencją objęli: Przewodniczący Komitetu ds. Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Adam Rapacki; Minister Sportu i Turystyki Pan Adam Giersz; Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pan Stanisław Koziej oraz Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Leszek Elas. Patronat merytoryczny objęła spółka PL.2012.

 W konferencji uczestniczyli m.in. Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej płk SG Jacek Bajger oraz przedstawiciel Rządowego Centrum Bezpieczeństwa – Zastępca Dyrektora Pan Dariusz Góralski.