Zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiacyjne, nuklearne i zagrożenia materiałami wybuchowymi to tematyka Strategicznej Konferencji Unii Europejskiej (Strategic EU – level CBRNE Conference), która odbyła się 2 – 3 października 2012 r. w Malmö (Szwecja). Organizatorami konferencji byli: Cypryjska Prezydencja, Komisja Europejska, Szwedzka Agencja  Gotowości Cywilnej  (Swedish Civil Contingencies Agency – MSB) oraz Duńska Agencja Zarządzania na Wypadek Zagrożeń (Danish Emergency Management Agency – DEMA). W spotkaniu  uczestniczyli przedstawiciele 26 krajów Unii Europejskiej oraz instytucji współpracujących z Komisją Europejską w zakresie dotyczącym zagrożeń CBRNE (chemical biological, radiological,  nuclear, explosive). Polskę reprezentowali Pan Florian Naumczyk z Wydziału Szkoleń i Ćwiczeń Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz Pan Mirosław Kumanek z Departamentu Nadzoru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Podczas pierwszego dnia konferencji uczestnicy dyskutowali m.in. na temat możliwości połączenia lub spójnego potraktowania unijnego Planu Działania na wypadek zagrożeń CBRN (EU CBRN Action Plan) oraz unijnego Planu Działania zwiększającego bezpieczeństwo w zakresie materiałów wybuchowych (EU Action Plan on Enhancing the Security of Explosives). W dyskusji podnoszono, że nie ma pilnej potrzeby tworzenia nowych rozwiązań legislacyjnych, strukturalnych lub prostego łączenia obu Planów. Należałoby raczej wskazać niewielką liczbę (np. dziesięć) głównych działań wspólnych dla obu Planów i skupić się na uzyskaniu efektu synergii. Ponadto zaprezentowano podejście  krajów członkowskich (Niemcy, Dania, Polska)  do realizacji zadań w odpowiedzi na zagrożenia CBRN.

Kompleksowe podejście do problematyki CBRNE, w tym współpraca służb (wielu podmiotów) w miejscu incydentu CBRNE oraz wykorzystanie dobrych praktyk krajów członkowskich w tym zakresie, to główne tematy omawiane podczas drugiego dnia spotkania. Poruszano również zagadnienia związane z transportem materiałów CBRNE i powiązania regulacji  w tym zakresie z regulacjami międzynarodowymi dotyczącymi transportu materiałów niebezpiecznych.